Mate Čipčić, student 5. godine prava na Pravnom fakultetu u Splitu svira svoju autorsku pjesmu, a u pozadini naše lijepo i dugo polje.

Riječi pjesme:

Hodali smo gradom, hodali polako,
išli smo dalje
Hodali smo gradom, hodali polako,
išli smo dalje
Svak je krenuo svojom stranom svijeta
Iza nas su ostale priče i legende,
Iza nas je ostala ljubav prava
Ali, nikad neću zaboravit’ te ja

Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i prije
Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i nekad

Svak je krenuo svojom stranom
svijeta malenog
Na istoj smo planeti, al’ se više ne znamo
Godine prolaze, a da l’ se sjetiš mene?
Što si radila, kad su zvijezde padale?

Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i nekad
Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i prije

Ponekad se sjetim onih naših dodira
Onog tvog osmijeha što zrači svaki dan
Samo da si sretna, samo to želim ja
Da te vidim nasmijanu, kao nekada

Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i nekad
Padale su zvijezde,
bilo je mračno, k’o i nekad

Podijeli objavu