[NA DIDOVINI] Podrug

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Koprivnom živi 11 obitelji i 27 osoba s prezimenom Podrug. S jezičnog stanovišta prvotno...

[NA DIDOVINI] Malbaša i Marijanović

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o dva prezimena koja su zabilježena na području naše općine. To su prezimena Malbaša i...

[NA DIDOVINI] Kačić, Kalajžić, Kovač i Kulić

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o četiri prezimena koja su zabilježena na području naše općine. To su prezimena Kačić, Kalajžić,...

[NA DIDOVINI] Gavrilović, Grabar, Grabarski, Ibrahimović i Ivanišević

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o pet prezimena koja su zabilježena na području naše općine. To su prezimena Gavrilović, Grabar,...

[NA DIDOVINI] Ćosić, Debeljak i Didak

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o tri prezimena Ćosić, Debeljak i Didak. Prezime Ćosić Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj...

[NA DIDOVINI] Bego, Bešlić i Blažević

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o tri prezimena Bego, Bešlić i Blažević. Prezime Bego Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj...

[NA DIDOVINI] Vukasović

Prezime je nastalo od osobnog imena Vukas (vlaški oblik imena Vuk) prema uobičajenom obrascu Vukas + ov + ić = Vukasović. Ime Vukas zabilježeno...

[NA DIDOVINI] Šimunović

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi 6 obitelji i 15 osoba s prezimenom Šimunović, a imaju i...

[NA DIDOVINI] Strizirep

Prezime je nadimačkog postanja i rugalačke naravi, jer strizirep je onaj koji striže nečiji rep ili kome netko striže rep. U svakom slučaju ova...

[NA DIDOVINI] Ramljak

Kako su god neki doseljenici iz Bosne, Hercegovine, Duvna, Livna, Kupresa, koji su u starom kraju imali svoja prezimena, u mjestu doseljenja prema kraju...

KORONAVIRUS NAJNOVIJE VIJESTI