Foto: Snimka zaslona

“SVRHA upitnika je predodžba o stvarnom stanju, jer postoje naznake da kod pojedinih sudaca ne postoji dovoljan osjećaj odgovornosti za sadašnji trenutak sudbene vlasti. Poznato je kakve obveze suci imaju temeljem Zakona o sudovima i Kodeksa sudačke etike, i pitanje je samo poštuju li se ove norme te je li ih potrebno i dodatno razraditi”.

Ovo su navodi iz službenog dopisa koji je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić uputio svim najvažnijim sudovima u Hrvatskoj.

Zahtjev naslovljen “PREDMET: Izvansudske aktivnosti sudaca – informacija traži se” poslan je svim Županijskim sudovima te Visokom kaznenom sudu, Visokom trgovačkom sudu, Visokom prekršajnom sudu i Visokom upravnom sudu, doznaje N1

U posljednje vrijeme vidljiv je trend gubitka autoriteta sudbene vlasti i u medijima se često iznose pojedini primjeri, piše Dobronić, te upozorava da suci sudjeluju u aktivnostima i ponašanju koje nisu u skladu s etikom, a neki od njih ostvaruju i dodatne prihode na različite načine.

Za ugled sudbene vlasti izrazito je važno da pojedinci ne dovode u pitanje sudačku profesiju, napominje Dobronić, te od svih predsjednika sudova traži da mu u roku od 30 dana dostave podatke o konkretnim pitanjima:

  • sudjeluju li suci vašeg suda u arbitražama i koliki su im prihodi
  • koliko često održavaju predavanja i savjetovanja u privatnim kompanijama i koliko su za to plaćeni
  • publiciraju li članke, objavljuju u časopisima i pišu li knjige te koliko je pojedinačnih primjera objavljeno u 2021. i u posljednjih 5 godina
  • sudjeluju li suci kao predavači na fakultetima i drugim učilištima, koliko često i uz kakve naknade jesu li članovi sportskih ili drugih udruga i jesu li o tome obavijestili predsjednika suda i zatražili suglasnost za članstvo
  • istupaju li u medijima i traže li za svoje istupe suglasnost predsjednika suda
  • jesu li na istom ili drugom sudu zaposleni članovi uže ili šire obitelji sudaca
  • obavljaju li na području nadležnosti pojedinog suda članovi obitelji sudaca i neke druge pravosudne poslove, poput odvjetništva ili bilježništva
  • jesu li suci u proteklih 5 godina podnosili tužbe protiv novinara i nakladnika, jesu li tražili suglasnost predsjednika suda za te tužbe i visinu odštetnih zahtjeva

Dobronić naglašava kako su odgovori na ova pitanja važni zbog interesa javnosti, ali i kako bi se saznalo stvarno stanje u odnosu na primjedbe koje se čuju u javnosti.

Isto tako, ova pitanja su važna, smatra predsjednik Vrhovnog suda jer mogu utjecati na kvalitetu i brzinu rada sudaca, s obzirom na broj neriješenih predmeta.

Ivica R.