Foto: press/ilustracija

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ocijenio je jako lošima podatke po kojima je Hrvatska, kad je riječ o percepciji neovisnosti pravosuđa, najlošija u EU, no očekuje da će se popraviti u idućim godinama, zahvaljujući mjerama za brže i učinkovitije pravosuđe.

“Podaci su pokazali da smo brži u postupanju, da smanjujemo broj neriješenih predmeta, što su provjerljive brojke, a što se tiče percepcije stanja – ona je vrlo loša, ali sve što mi radimo radimo da postupke skratimo, da budemo brži, da još više smanjimo broj neriješenih predmeta i to će se reflektirati na percepciju”, rekao je Hini ministar Bošnjaković.

Smatra da će kvalitetnije odluke i brži sudski postupci sigurno dovesti do bolje percepcije o neovisnosti pravosuđa. No, napominje da je to proces koji se ne može dogoditi preko noći.

“To je nešto što traje, mi poduzimamo mjere, mijenjamo u tom duhu zakone”, rekao je i kao posebno važne mjere istaknuo uvođenje digitalnih procesa koje će ubrzati postupke i dati drugačiju sliku.

Ministar Bošnjaković rekao je da uvažava ankete i da treba raditi na postizanju boljih rezultata, no napomenuo je da je percepcija dojam iz kojeg stoji drugačija situacija. Primjerice, istraživanje o korupciji u pravosuđu pokazalo je da 70 posto ispitanika smatra da je pravosuđe korumpirano, ali ih je u sljedećem pitanju samo tri posto reklo da zna egzaktno za takve stvari.

Uvažavamo ankete, a da su rezultati i bolji, treba raditi na poboljšanju i ubrzanju postupaka, poručio je ministar.

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. u kojem se prikazuju i uspoređuju pokazatelji neovisnosti, kvalitete i učinkovitosti pravosudnih sustava država članica u petak je objavila Europska komisija.

Čak 76 posto hrvatski građana tome je dalo lošu ocjenu, iako su poboljšanja ostvarena u pogledu trajanja postupaka i smanjenja broja zaostalih sudskih predmeta.

Hrvatska je po tim podacima na prvom mjestu po broju sudaca na 100 tisuća stanovnika pri čemu je 2017. imala 43,2 suca, a 2010. 42,8 sudaca.

Na pitanje može li se očekivati da će Hrvatska zbog toga smanjivati broj sudaca i hoće li to dovesti do produljenja trajanja postupaka u čemu smo zasad ostvarili pozitivne rezultate, Bošnjaković je odgovorio da se broj sudaca smanjuje i da se neće produljiti trajanje postupaka jer će procesi biti digitalizirani.

“U Hrvatskoj ima puno predmeta koji dolaze na sudove, dok mnoge vrste predmeta u drugim zemljama nisu predmet rada na sudovima nego pred nekim drugim tijelima.Također, smanjujemo broj sudaca, prije par godina imali smo 1800, danas ih je u sustavu 1700 i nešto”, rekao je.

Dodao je da je ustrojena digitalizacija na trgovačkim sudovima, a izmjenama zakona o parničnom postupku predviđaju se takve izmjene i digitalizacija i u svim drugim postupcima na sudovima, prenosi N1.