Foto: Hrvatski telekom

Iako je sudskom presudom iz studenog 2022. godine zaključeno da je Hrvatski Telekom iskorištavao svoj vodeći položaj na tržištu i drugog operatora praktički natjerao da raskine ugovor s partnerom te uslugu naruči upravo od HT-a, kompanija neće platiti kaznu.

Ironično, ali izbjegli su u proračun uplatiti papreni iznos od čak 45 milijuna kuna za prilično tešku povredu jer je Općinski prekršajni sud u Zagrebu, nakon što je prvotno donio osuđujuću presudu, na kraju zaključio da je za proces nastupila zastara prekršajnog progona, zbog čega je presuda ukinuta, a operator je sa suda izašao s osmijehom na licu.

Da je HT u ovom procesu prošao odlično, razvidno je iz 34 stranice dugačke presude od 21. studenog 2022. godine, kojom je sudac zaključio da je Hrvatski Telekom počinio “osobito težak prekršaj” za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od jedan do 10 posto godišnjeg bruto prihoda, a posebno je bio iznenađen stavom operatora koji je cijelu priču na sudu okarakterizirao kao “banalnu svakodnevnu situaciju” iako je iz postupka bilo jasno vidljivo kako je koristio svoju vodeću tržišnu poziciju, onemogućavao tržišnu utakmicu te čak preuzimao ulogu koja ne pripada njemu, nego regulatoru, i to na štetu drugog operatora, javlja Jutarnji list.

Usluga međupovezivanja

Cijela priča počela je u rujnu 2019. godine, kada je jedan operator od HT-a zatražio uslugu međupovezivanja te s njim započeo elektroničku komunikaciju koja je poprimila začuđujuć tijek. Naime, HT je od operatora zatražio podatke o kabelima – točnoj poziciji, lokaciji i kontaktu odgovorne osobe, a nakon što mu je on dostavio podatke za kabel na Sušaku, ali ne i za onaj u Zagrebu jer nije bio u njegovu vlasništvu, nego u najmu, stvari su se zakomplicirale.

U konačnici, operator je bio prisiljen raskinuti ugovor s drugom tvrtkom jer nije mogao ispuniti prohtjeve HT-a te je novi ugovor sklopio upravo s Hrvatskim Telekomom, a potom zatražio nadzor od inspekcije Hakoma kako bi se utvrdilo je li HT u ovom postupku postupao zakonito.

Zahtjevi HT-a usmjereni operatoru, prema onome što se vidi iz presude, bili su neopravdani – između ostaloga, tražio je da tvrtka od koje operator unajmljuje kabel dostavi podatke o pravu korištenja puta u svrhu reguliranosti cijelog postupka iako je sudac zaključio da ni cijela infrastruktura HT-a nije regulirana te da ni sami ne posjeduju dokaze i pravo korištenja puta za sve dijelove kojima prolaze njegovi kabeli.