Impressum

Redakcija:
E-mail: redakcija@dugopolje.org

Glavni urednik:
Teo Prkić

Suradnici:
Željka Bonacin
Duje Radović

Nakladnik:
Green Future d.o.o.
Rendićeva 15
21000 Split
OIB: 39853279229
E-mail: info@greenfuture.hr