Foto: MUP

U mnogim državama postoje pisana i nepisana pravila kako se ponašati kad vas zaustavi policijski službenik – zbog prekršaja u prometu. Ta su pravila i kod nas jasna, premda nisu tako stroga kao u SAD-u, na primjer, gdje morate isključiti motor i svjetla, te spustiti prozor s vozačeve strane i držati obje ruke na upravljaču. Pitali smo MUP kakva su pravila kod nas i dobili iscrpan odgovor o ponašanju policijskih službenika te osoba koje zaustave u prometu.

– Člankom 32. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj: 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013, 158/2013 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014, 64/2015, 108/2017 i 70/2019), propisano je da sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona, nadziru i upravljaju prometom na cestama. Ovlaštene osobe dužne su se pri davanju znakova postaviti na cesti tako da ih sudionici u prometu, kojima su znaci namijenjeni, mogu lako i s dovoljne udaljenosti uočiti, a navedene znakove ovlaštena službena osoba može davati i iz vozila.

Što se policijskih službenika i njihovog postupanja tiče, zakon i pravilnici su jasni:

– Člankom 33. istog Zakona je propisano da su znaci što ih sudionicima u prometu daju ovlaštene osobe, znaci koji se daju rukama i položajem tijela, zvučni znaci i svjetlosni znaci te da se isti moraju davati tako da njihovo značenje za sudionike u prometu bude jasno i nedvojbeno. Stavkom 3. istog članka je propisano da će ministar nadležan za unutarnje poslove donijeti propis o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama te je u vezi navedenog donijet Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama („Narodne novine“, broj: 141/2011).U 2. poglavlju navedenog Pravilnika, pod nazivom „Upravljanje prometom na cestama“ je propisano koje znakove i na koji način može davati policijski službenik u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama. Slijedom navedenog možemo odgovoriti da je člankom 6. spomenutog Pravilnika propisano da znakove kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja, ubrzavanje kretanja i zaustavljanje određenog sudionika u prometu, policijski službenik može davati i iz policijskog vozila te u takvim slučajevima na krovu policijskog vozila mora biti uključeno plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje i zvučni signali, policijsko vozilo kreće se iza ili ispred vozila koje se namjerava zaustaviti, a policijski službenik pomoću pločice »Stop policija«, rukom ili drugim tehničkim sredstvom izdaje sudioniku u prometu odgovarajuće naredbe odnosno zapovijedi.

Važan je i dio o policijskim vozilima koja su opremljenima displejima

– U slučaju kada je na policijskom vozilu ugrađen display s naredbama i zapovijedima: »obavezno zaustavljanje«, »stop policija«, »smanjite brzinu«, »prometna nesreća«, »opasnost na cesti« i sl., policijski službenik uz plavo rotacijsko svjetlo ili bljeskalice plave boje uključuje i displej s izdanom odgovarajućom naredbom ili zapovijedi. Vozač kojemu su izdane navedene naredbe i zapovijedi je dužan postupiti sukladno istima. Policijski službenik prilikom nadzora vozila i vozača daje znakove vozačima sukladno propisanom u 2. poglavlju Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama, a vozači i drugi sudionici u prometu su dužni postupati po istima.

Što ako se ogriješite o zapovijedi policijskih službenika? Dakle, u 4. stavku članka 32. zakona piše da će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kazniti za prekršaj vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe. Vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od: najmanje šest mjeseci, ako je prekršaj počinjen drugi put, najmanje 12 mjeseci, ako je prekršaj počinjen treći, odnosno svaki sljedeći put. Vozaču se u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj ostali sudionici u prometu na cesti ako ne postupe po naredbi izraženoj pomoću znaka policijskog službenika ili druge ovlaštene osobe.

Nije kao u SAD-u, odnosno pravila nisu tako stroga, ali svaki pokušaj bijega ili ignoriranje zapovijedi i znakova policijskih službenika očigledno će biti kažnjeni.