Kako spriječiti retrovegetaciju, odnosno cvat voćki u kasno ljeto

Foto: Pixabay

Cvjetanje voćki u kasno ljeto, odnosno pojava retrovegetacije, nije neuobičajen prizor. Ovih dana agroklub.com je pisao o procvaloj višnji u Suhopolju, a na Facebooku čitatelji su se javili nizom komentara sa fotografijama voćki koje su procvale i u vašim voćnjacima i dvorištima. Dakle, evidentirana je pojava retrovegetacije na šljivi (Čačanska ljepotica) i višnji, ali i na krušci i jabuci. U pojedinim slučajevima bilježimo pojavu izraženog ponovnog cvjetanja – pojave koja je višestruko štetna za opću kondiciju voćnih stabala.

U cilju spriječavanja pojave retrovegetacije, ključno je da se intervencije započnu na vrijeme, praktično čim se uoči ponovno bubrenje pupoljaka. U nasadima jabuke i kruške, tretmane za spriječavanje retrovegetacije najbolje je započeti odmah nakon berbe. U tu svrhu kao standardna mjera koristi se kombinacija preparata na bazi etefona (preparat Ethrel) i NAA (preparat Obsthormon 24A). Obično se rade dva tretmana u razmaku od 10 dana. Također se mogu koristiti pojedini preparati iz grupe triazola, sa izraženim retardantskim efektom, preporuka je savjetodavca Mirka Jokića.

Pripremiti biljku za fazu mirovanja

Osim tretmana koji se rade neposredno nakon berbe, i druge intervencije koje se rade nešto kasnije, imaju pozitivan efekt na uvođenje biljaka u mirovanje. Preparati bakrom koji se rade u jesenskom periodu i tretmani za opadanje lista utječu na odrvenjavanje tkiva i pripremu biljaka za ulazak u fazu mirovanja.

Nažalost, u našim proizvodnim uvjetima, ne pridaje se dovoljno pažnje pravilnom prihranjivanju voćaka tokom sezone koje, osim dobivanja većih i kvalitetnijih prinosa, ima također i funkciju pravilnog uvođenja biljaka u jesensko mirovanje.