Foto: Pixabay

Niste zadovoljni radom svoje banke ili ste procijenili da vam druga nudi povoljniju uslugu? Po novim pravilima možete brzo i jednostavno promijeniti banku na sličan način kao kad prelazite drugom telekom operateru ili opskrbljivaču električnom energijom. Dovoljno je banci u koju želite prebaciti račun dati punomoć i ona će za vas odraditi sav posao.

Pojednostavljena procedura u primjeni je od sredine 2017., kada je stupio na snagu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Usluga prebacivanja (swiching) omogućuje vam da, bez obrazloženja i bez obzira na razloge koji vas na to motiviraju, zahtijevate prebacivanje računa. Pritom ‘nova’ banka (u kojoj već imate ili tek želite otvoriti račun za plaćanje) inicira prebacivanje dijela ili cijelog poslovanja vezanog uz račun za plaćanje iz ‘stare’ banke.

Opseg usluge prebacivanja određujete sami u punomoći koju predajete ‘novoj’ banci. Račun možete prebaciti u cijelosti, što podrazumijeva zatvaranje računa u ‘staroj’ banci ili djelomično, ako želite zadržati stari račun.

U punomoći morate precizno navesti sve radnje koje će vaša nova banka (primatelj) tražiti od stare banke (prenositelj). Između ostaloga, punomoć sadrži informacije o svim trajnim nalozima i izravnim terećenjima za plaćanje mjesečnih komunalija, rata kredita, alimentacije i sl. koje prebacujete na ‘novu’ banku.

Također, u punomoći se navodi datum prenošenja novčanih sredstava sa starog na novi račun te datum od kojeg se trajni nalozi za plaćanje računa te izravna terećenja počinju izvršavati s novog računa.

Maksimalan rok za prebacivanje računa je 12 radnih dana od dana predaje punomoći ‘novoj’ banci. Pritom za svaku pojedinu radnju u sklopu usluge prebacivanja zakon predviđa određene rokove.

Postupak prebacivanja računa Izvor: HNB / Autor: Neven Bučević/HNB

Spomenuti zakon omogućio je i bolju informiranost te lakšu usporedbu cijena bankarskih usluga. U tom smislu matična banka dužna vas je jednom godišnje (od studenog prošle godine) detaljno informirati o svim obračunatim naknadama i kamatama u zadnjih godinu dana.

A kako biste dobili širi pregled, koristeći servise HNB-a možete usporediti kreditne uvjete i naknade svih banaka te u konačnici odabrati najpovoljniju s obzirom na svoje potrebe.