HomePripremaKoja su obvezna davanja državi za sve poljoprivrednike?

Koja su obvezna davanja državi za sve poljoprivrednike?

Centar za poduzetništvo Osijek je priredio sveobuhvatan pregled doprinosa tj. obveznih davanja državi za sve poljoprivrednike.

Koja su davanja državi odnosno doprinose dužni.platiti poljoprivrednici? Ovise o veličini gospodarstva, a Centar za poduzetništvo Osijek priredio je sveobuhvatan pregled doprinosa tj. obveznih davanja državi za sve poljoprivrednike.

Prije svega valja znati da prema Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18, 32/19) razlikujemo Upisnik poljoprivrednika i Upisnik OPG-ova.

U Upisnik poljoprivrednika upisuju se fizičke osobe koja samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a nisu se obvezni upisati u Upisnik OPG-ova jer im je ekonomska veličina gospodarstva (EVPG) manja od 3.000 EUR. Ovaj oblik poljoprivrednog gospodarstva je Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) čiji nositelj se osigurava na mirovinsko osiguranje sukladno čl. 11.a Zakona o mirovinskom osiguranju, na osobni zahtjev. Plaćaju doprinose 10% MIO, na osnovicu koja je za 2020.g. 3.321,96 kn- mjesečno 332,20 kn. SOPG ne može imati upisane članove.

Ekonomsku veličinu možete izračunati alatom koji se zove FADN kalkulator, a službenu potvrdu izrađuje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (pogledajte u dokumentu ispod teksta). 

Zakon o porezu na dohodak 

U Upisnik OPG-ova upisuju se fizičke osobe koje samostalno obavljaju poljoprivrednu djelatnost te imaju EVPG (ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 3.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) i/ili ako je obveznik poreza na dohodak ili dobit po osnovu poljoprivrede.

Ako je upisan u Upisnik OPG-ova, a nije obveznik poreza na dohodak, te nema doprinose po drugoj osnovi, tada su doprinosi za 2020. godinu iznose 581,34 kn/mjesečno (10% MIO i 7,5% za zdravstveno osiguranje, na osnovicu za 2020.g. 3.321,96 kn). Ovo vrijedi i za nositelja OPG i za članove OPG.

Sukladno odredbama članka 29. stavka (3) Zakona o porezu na dohodak, poljoprivrednici koji se bave isključivo primarnom poljoprivrednom proizvodnjom do 80.500 kn ukupnih godišnjih primitaka nisu dužni upisati se u Registar poreznih obveznika niti plaćati porez (ali doprinose, ako ih nemaju po drugoj osnovi, moraju svakako plaćati).

Za OPG koji je upisan u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit moguće je nekoliko opcija.

Može biti paušalni obveznik poreza na dohodak koji nije osiguran po drugoj osnovi- doprinosi 1.276,33 kn/mjesečno ( 20% MIO i 16,5% ZDO, na osnovicu- 3.496,80 kn za 2020.g.)

Može biti obveznik poreza na dohodak koji dohodak utvrđuje vođenjem poslovnih knjiga i nije osiguran po drugoj osnovi- doprinosi 1.754,96 kn/mjesečno (20% MIO i 16,5% ZDO, na osnovicu- 4.808,10 kn za 2020.g.)

Porez na dobit 

OPG također može biti i obveznik poreza na dobit i to po sili zakona ako mu primici prijeđu 7,5 milijuna kuna ili vlastitom odlukom i prije toga. Tada je osnovica za doprinose za one koji nisu osigurani po drugoj osnovi poduzetnička plaća 9.616,20 kn- 20% MIO i 16,5% ZDO- doprinosi 3.509,91 kn/mjesečno

Ukoliko je nositelj OPG, a istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti.

U slučaju paušalnog obveznika poreza na dohodak tada je godišnja osnovica za obračun doprinosa paušalni dohodak utvrđen za isto razdoblje prema propisima o porezu na dohodak, odnosno na temelju podataka iz izvješća PO-SD, kojim je obvezno prijaviti primitke kao paušalni obveznik poreza na dohodak Poreznoj upravi. Pregled osnovica s obzirom na paušalne razrede i iznosi doprinosa sukladno njima dan je u tablici u nastavku. Dakle, plaća se 10% MIO doprinosa i 7,5% za zdravstveno osiguranje.

Ukupni primici

Godišnja osnovica za obračun doprinosa 

Godišnja obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje 10%

Godišnja obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje 7,5%

Ukupna godišnja obveza doprinosa 

od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

1.275,00

956,25

2.231,25

od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

1.725,00

1.293,75

3.018,75

od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

2.242,50

1.681,88

3.924,38

od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

3.450,00

2.587,50

6.037,50

od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

4.500,00

3.375,00

7.875,00

Porezna uprava izdaje rješenje o utvrđenim godišnjim doprinosima koje osiguranik plaća u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

U slučaju obveznika koji dohodak ili dobit utvrđuje vođenjem knjiga a osiguran je po drugoj osnovi tada je osnovica ono što ste stvarno ostvarili tijekom godine, godišnji dohodak ili dobitak, sukladno godišnjoj poreznoj prijavi. Dakle, nemate obvezu plaćati doprinose mjesečno, nego ih plaćate na godišnjoj razini. Pri tome maksimalna osnovica je 68.187,60 kn za 2020. godinu i plaćate na nju 10% za doprinose za mirovinsko osiguranje i 7,5% za zdravstveno osiguranje.

To za 2020. godinu znači maksimalne godišnje doprinose u iznosu 11.932,83 kn i u slučaju da vam dohodak na kraju godine bude viši od 68.187,60 kn. Ono što je bitno naglasiti je da se i ti godišnji doprinosi s osnova obavljanja druge djelatnosti plaćaju danom podnošenja godišnje porezne prijave, kao i porez i prirez.

I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Najnovije vijesti

nedavni komentari

google-site-verification: googled91673871e42f616.html google-site-verification=rGL3Tah1KoycISfVRpeaJyo9nIt6Cl3KPIaQunRBbqQ