Matica hrvatska protiv možemovaca i Goldsteina: Presude komunističkih sudova ne mogu biti mjerodavne za određivanje imena ulica

Matica hrvatska uputila je Vladi Republike Hrvatske prijedlog o donošenju Zakona o imenima u javnim prostorima u Republici Hrvatskoj. Prijedlog Zakona donosimo u nastavku. “Povijest, kultura i civilizacijska dostignuća mogu se obilježiti na razne načine, imena osoba i značajnih događaja u javnim prostorima svakako su jedan od njih. Da bi se na razini lokalne samouprave … Continue reading Matica hrvatska protiv možemovaca i Goldsteina: Presude komunističkih sudova ne mogu biti mjerodavne za određivanje imena ulica