Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

Program  podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata,  sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića, navode u Ministarstvu.

Sredstvima Programa pomoći će se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Sredstva iz državnog proračuna osigurana su putem projekta Provedba  mjera demografske i migracijske politike.

Visina osiguranih sredstava za 2018. i 2019. godinu iznosi ukupno 117.500.000,00 kuna. Po dobivenoj suglasnosti Vlade RH, a na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava pristupiti će se  sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa korisnicima.

Općina Dugopolje prijavila je na natječaj projekt novog dječjeg vrtića koji planira graditi na području naše općine. Ministarstvo je prepoznalo važnost projekta, te je Općini Dugopolje odobrilo 70 tisuća kuna bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za gradnju novog vrtića.