Foto: Ilustracija

Zadovoljan gost je onaj koji će se vratiti, a to uvelike ovisi o kvaliteti usluge koja mu je bila na raspolaganju.