Obavijesti vinogradarima i maslinarima

0
Foto: Pixabay

Državna Savjetodavna služba izdala je preporuke za vinogradare i maslinare. Preporuke donosimo u cijelosti.

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno temperaturama višim od prosjeka i pljuskovima lokalnog karaktera obilježilo je protekli tjedan. Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta mladica, stoga preporučujemo obaviti zaštitu od plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola) uporabom pripravaka Acrobat MZ,Antracol combi,Galben MRidomil  gold combi,Ridomil gold MZ, Fantic M , Pergado MZ, Verita WG,Equatio PRO,Elektis WG,Forum Star DF,Curzate F SC,Mildicut SC ,Mikal Premium,Mikl flash WG ili Alfil WP.

Preporučujemo redovitu kontrolu zdravstvenog stanja zbog moguće intenzivnije pojave pepelnice (Erysiphe necator), te zaštitu uporabom jednog od pripravaka Topas, Crystal KS, Talendo  EC, Nativo 75 WG Collis SC,Domark ME,Dynali EC,Falcon EC,Folicur EW iliDifcor EC uz dodatak pripravka na osnovi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare s područja Splitsko-dalmatinske županije da se na opažačkim punktovima bilježi broj maslinina moljca ( Prays oleae) iznad praga štetnosti.

U cilju smanjenja šteta na cvjetovima masline koju uzrokuju gusjenice maslinina moljca preporučujemo obaviti zaštitu maslina protiv cvjetne generacije maslininog moljca. Ova zaštita bi trebala biti obvezna u maslinicima u kojima je smanjeno formiranje cvjetnih resa.

Zaštitu preporučujemo obaviti pripravcima Baturad WP, Biobit WP ili Neemazal-T/S koji imaju dozvolu za korištenje u integriranoj i ekološkoj proizvodnji a može se koristiti i pripravak Imidan 50 WG.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.