Objavljen natječaj za rad na određeno vrijeme u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“

0
0

Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split, raspisali su sljedeći Natječaj:

Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split.

Mjesto rada: Općina Dugopolje
Broj traženih radnika: 6
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena- prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: u cijelosti
Natječaj vrijedi od: 09.01.2019.
Natječaj vrijedi do: 17.01.2019
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski
Posloprimac
Razina obrazovanja: – Završena osnovna škola
– Srednja škola 3 godine
– Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „PRILIKA ZA RAD“ u sklopu „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja općine Dugopolje da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u općini Dugopolje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „PRILIKA ZA RAD“ – 6– radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osoba u Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split. nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom.
„Zaželi – program zapošljavanja žena“ je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

1. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

2. Trajanje radnog odnosa: 24 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

3. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svi pravima propisanim Zakonom o radu

4. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
– Punoljetnost
– Hrvatsko državljanstvo
– Nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na
duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na:
 Žene starije od 50 godina
 Žene s invaliditetom
 Žrtve trgovanja ljudima
 Žrtve obiteljskog nasilja
 Azilantice
 Mlade žene koje su izašle iz skrbi (domova za djecu) i
udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 Liječene ovisnice o drogama
 Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 Pripadnice romske nacionalne manjine
 Beskućnice
–  Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

5. Opis poslova:
– Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
– Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split.
– Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
– Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u
društvo
– Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa,
dostava pomagala, lijekova i sl.) i
– Drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje 4 krajnja korisnika.

6. Prijavi na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
– Zamolba
– Životopis
– Preslika dokaza o završenoj školi
– Potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji
nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
– Preslika osobne iskaznice
– Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6
mjeseci)

Ukoliko se prijavi veći broj kandidatkinja od broja traženih, uzimat će se u obzir vrijeme provedeno u evidenciji nezaposlenih i starosna dob.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu osobno ili poštom na adresu: Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, 21204

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Općina Dugopolje zadržava pravo po ovom natječaju pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja na intervju.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split, te internetskoj stranici općine Dugopolje. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prednost : vozačka dozvola B kategorije
Poslodavac: Općina Dugopolje

Kontakt:
Općina Dugopolje
Trg Franje Tuđmana 1
21204 Dugopolje
tel. 021 668 280
email: opcina@dugopolje.hr

KLIKOM NA POVEZNICU ISPOD PREUZMITE DOKUMENT:

Projekt „Prilika za rad“ u sklopu programa „Zaželi“, provode Općina Klis (nositelj), općine: Dicmo, Dugopolje, Lećevica, Prgomet; Udruga „MI“ – Split; Centar za socijalnu skrb Split i Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Split.