Dana 24. i 25. rujna 2019. godine LAG Zagora, u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, održao je  edukaciju o provedbi projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda. Cilj edukacije bio je dobiti osnovna praktična znanja o svim aktivnostima kvalitetne provedbe projekata financiranih ih ESF-a.

U prvom dijelu edukacije gđa Martina Marušić Britvec polaznike je upoznala s osnovnim pojmovima bitnim za razumijevanje provedbe projekta, s koracima u provedbi projekta i praćenju ugovora, te pripremom zahtjeva za nadoknadu sredstava i preraspodjelom istih.

Drugog dana edukacije polaznici su se upoznali s javnom nabavom, financijskim upravljanjem projekta te promidžbom i vidljivosti. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 12 sudionika iz javnog i civilnog sektora s područja LAG-a Zagora, a koji već sudjeluju u provedbi projekata financiranih iz ESF-a.