Foto: Dugopolje org

Radi istinitog i potpunog informiranja javnosti povezano uz provokativne i zbunjujuće naslove članaka, objavljenih u posljednjih nekoliko dana, iz kojih proizlazi da je Porezna uprava krenula „u lov“ uz masovno izdavanje rješenja „gastarbajterima“ te „pokrenula egzodus Hrvata“ obavještavamo javnost da navedene informacije nisu točne. Porezna uprava nije najavila niti provodi „akcije“ vezano za utvrđivanje poreznih obveza građana – hrvatskih rezidenata za primitke ostvarene u inozemstvu ili iz inozemstva, već obavlja redovne aktivnosti po zaprimljenim podacima iz međunarodne razmjene.

Podsjećamo da Republika Hrvatska, kao i većina država u svijetu, primjenjuje načelo svjetskog dohotka što znači da se prijavljuje sav dohodak rezidenata nastao u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ili iz inozemstva, pri čemu se taj dohodak prijavljuje bez obzira u kojoj je državi ostvaren. Stoga su hrvatski rezidenti obvezni prijaviti sve primitke ostvarene u ili iz inozemstva. Navedeno ne znači da će biti utvrđena obveza plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj već će isto ovisiti o primjeni ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s određenom državom (UIDO).

Države članice Europske unije, radi primjene načela svjetskog dohotka, dogovorile su međunarodnu razmjenu podataka kako bi svaka država imala određena saznanja o primicima svojih rezidenata. Republika Hrvatska pristupanjem Europskoj uniji, pristupila je i međunarodnoj razmjeni podataka te zaprima podatke iz drugih država članica kao i podatke iz država s kojima ima sklopljene UIDO. Podaci se razmjenjuju s vremenskim odmakom i u svim slučajevima nisu potpuni. Porezna uprava pozvala je hrvatske rezidente da prijave ostvarene primitke kako bi sudjelovali u postupku utvrđivanja primitaka i eventualne porezne obveze. S ciljem olakšavanja prijave navedenih primitaka poreznom reformom uvedena je mogućnost dobrovoljne prijave koja podrazumijeva da rezidenti podatke mogu prijaviti pri čemu se oslobađaju obveze obračuna kamata i eventualnih pokretanja prekršajnih postupaka. U slučaju utvrđivanja porezne obveze na njih se primjenjuje obračun osobnih odbitaka koji je za pojedini slučaj najpovoljniji.

Prema podacima Porezne uprave zaprimljenim iz drugih država vidljivo je da se značajan dio prihoda hrvatskih rezidenata ostvaren u ili iz inozemstva odnosi na dohodak od kamata, dividendi, imovine i imovinskih prava koji se prema načelu svjetskog dohotka u pravilu oporezuje samo u državi rezidentnosti. Obveza prijave primitaka ostvarenih u ili iz inozemstva odnosi se samo na hrvatske rezidente, a ne na sve hrvatske državljane čije je središte životnih interesa u inozemstvu i koji tamo žive i rade. Porezna uprava pozvala je svoje državljane koji su promijenili rezidentnost u proteklih 6 godina da to prijave, ako to već nisu učinili, bez pravnih posljedica. U ovom trenutku u Poreznoj upravi zaprimljeno je oko 20.000 dobrovoljnih prijava, piše u priopćenju Porezne uprave.​

Vezano uz već spomenute provokativne i zbunjujuće naslove članka, Porezna uprava nema saznanja čime su motivirane osobe koje navode netočne informacije koje u značajnoj mjeri zbunjuju i uznemiravaju građane. Ponovno skrećemo pozornost građanima da se točne i potpune informacije mogu naći na Internet stranici Porezne uprave. Uz navedene informacije građani se mogu javiti u prostorije Porezne uprave.

Anita M.