Općina Dugopolje mobilnim reciklažnim dvorištem prikuplja otpad

0
4

Općina Dugopolje obavještava mještane/sumještane da u ožujku 2019. godine sa radom kreće mobilno reciklažno dvorište, komunalnog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Radi se o kontenjeru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedini vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara. Mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane mještana/sumještana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, fluorescentne i štedne žarulje, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), jestiva ulja i masti, otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pasticidi, ulja i masti, boje, ljepila.

Sakupljanje otpada se ne naplaćuje.

Osoba odgovorna za odlaganje otpada: Jozo Marasović, mob. 098 939 7622.

MJESTO LOKACIJA DATUM RADNO VRIJEME
DUGOPOLJE Parkiralište preko puta nogometnog stadiona Hrvatskih vitezova 11.03. i 12.03.2019. (ponedjeljak i utorak) 08:00-15:00 h
KOPRIVNO Pokraj SC Dražen Šamadan 13.03.2019. (srijeda) 08:00-15:00 h
KOTLENICE Pokraj groblja 14.03.2019. (četvrtak) 08:00-15:00 h
LISKA Pokraj groblja 15.03.2019. (petak) 08:00-12:00 h