Općina Dugopolje prijavila se na natječaj “Zaželi”

0

„Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Upravo na ovaj program i općina Dugopolje je, u partnerstvu sa susjednim općinama:  Klis (nositelj projekta), Lećevica, Prgomet, Dicmo, udrugu MI iz Splita, te obvezne partnere: Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje prijavila projektni prijedlog pod nazivom „Prilika za rad“, gdje je zatraženo zapošljavanje 31 žene koje bi skrbile o 124 korisnika na području od oko 500 kvadratnih kilometara, što čini petinu naše županije.

Vrijednost projekta 5.355.210,84 kn, a općina Dugopolje će projektom zaposliti ukupno 6 žena, koje će skrbiti o 24 korisnika na svom području.