Ministarstvo turizma dodjeljuje 10.124.800 kuna za 52 projekta namijenjena razvoju cikloturizma u Hrvatskoj. Sredstva će se dodjeljivati iz Fonda za razvoj turizma.

Kao što smo i ranije pisali, Općina Dugopolje prijavila se na natječaj Minstarstva turizma s projektom sustava javnih bicikala naziva “Smart bike sharing”. Ovim projektom postavila bi se tri punkta za javne bicikle, kod stadiona, ispred Općine i pokraj Špilje Vranjače. Bicikla bi se mogla unajmiti na bilo kojem punktu i ostaviti na jednom od dva preostala punkta, a na raspolaganju bi bila električna i klasična bicikla.

Iako je prijavljeni projekt vrijednosti 250.000,00 kuna, Ministarstvo turizma donijelo je odluku da se Općini Dugopolje za “Smart bike sharing” dodjeljuje iznos od 159.200,00 kuna. Ranije su Ministarstvo turizma i Splitsko-dalmatinska županija Općini Dugopolje odobrili financiranje još dva biciklistička odmorišta kako bi turistička ponuda za aktivni turizam na području Općine bila bogatija.

Inače, iznosom od 5.235.900 kuna Ministarstvo turizma sufinancirat će 38 razvojnih projekata za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma, a ukupno dodjeljuje 10.124.800 kuna za 52 projekta namijenjena razvoju cikloturizma u Hrvatskoj, od čega preostalih 4.888.900 kuna dodjeljuje u 14 kontinentalnih županija.