21/06/21

Osnovan Hrvatski radikalno feministički pokret: Pornografija je seksualno nasilje; Zalažemo se za ukidanje roda

Must Read

U Hrvatskoj je pokrenuta radikalno feministička udruga. Hrvatski radikalno feministički pokret formalno je osnovala Marijana Bijelić, docentica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

“Obavještavamo vas o osnivanju udruge Hrvatski radikalnofeministički pokret u četvrtak 6. 5. 2021. u prostorijama Hrvatskog kulturnog kluba, Trg Republike Hrvatske 10. Udruga se temelji na radikalnofeminističkim načelima, a misija joj je politička borba protiv muškog supremacionizma i nasilja, čime želimo djelovati protiv svakog oblika supremacionizma kao dominantnog oblika hijerarhijskog društvenog ustroja. Udruga će pružati konkretnu pravnu i psihološku pomoći ženama koje trpe razne oblike muškog nasilja, kontrole i izrabljivanja jer svaka smislena i iskrena politička borba mora imati jasno ideološko utemeljenje, ali se mora voditi i na konkretnoj razini.

Konkretni politički ciljevi udruge obuhvaćaju zagovaranje niza zakonodavnih promjena usmjerenih na suzbijanje izrabljivanje žena i muškog nasilja koji su tijesno povezani. Zalažemo se za suzbijanje prostitucije kao oblika muškog seksualnog nasilja i ekstremnog oblika izrabljivanja najranjivijih žena i djece te ćemo se boriti protiv trgovine ljudima koja je u najvećoj mjeri vezana uz prostituciju. Istraživanje pokazuju da žene u prostituciju najčešće ulaze kao maloljetnice bez adekvatne obiteljske skrbi i kao žrtve trgovine ljudima. S tim u vezi, zalažemo se za zakonski model koji bi obuhvaćao kriminalizaciju organizacije prostitucije i plaćanja za „seksualne usluge“, realno za neželjene oblike seksualnih odnosa, što po definiciji spada u seksualno nasilje.
U skladu s tim, protivimo se i pornografiji kao obliku realnog seksualnog nasilja i njegovog propagiranja i normalizacije, te se zalažemo za oštrije kažnjavanje i prevenciju svih oblika seksualnog nasilja što nužno podrazumijeva i psihološko i ekonomsko osnaživanje žena. Nasuprot licemjernim propagatorima rađanja i demografske obnove, kojima nije cilj osnaživanje i ekonomska samostalnost majki te njihova sustavna zdravstvena i socijalna zaštita, nego njihovo izrabljivanje i kontrola unutar patrijarhalne obitelji, zalagat ćemo zaštitu majki uvođenjem konkretnih ekonomskih i zakonskih mjera utemeljenih na priznavanju ženskog neplaćenog rada u cilju jačanja ženske neovisnosti.

S tim u vezi, borit ćemo se za očuvanje i unapređenje reproduktivnih prava žena u smislu dostupnog i besplatnog abortusa i za suzbijanje ginekološkog nasilja i zlostavljanja žena pri porodu te ćemo raditi na informiranju žena o njihovim pravima kao osnovnom preduvjetu za njihovu realizaciju. Odlučno se suprotstavljamo surogat majčinstvu kao posebnom obliku ekstremnog izrabljivanja žena i protivit ćemo se svakom pokušaju legalizacije takve prakse u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Već iz navedenih ciljeva jasno je da žene smatramo odraslim ljudskim osobama ženskog spola te da biološku činjenicu spola smatramo bitnim čimbenikom koji motivira eksploataciju žena zbog mogućnosti trudnoće i rađanja i specifičnih oblika ranjivosti vezanih za biološku razliku. Zbog toga se zalažemo za to da spol ostane zaštićena zakonska kategorija, odnosno odlučno se protivimo inicijativama zamjene spola rodnim identitetom u zakonodavnim okvirima.

Zamjena spola rodnim identitetom omogućila bi ulazak osobama muškog spola u sigurne ženske prostore (npr. sigurne ženske kuće i zatvore) te bi onemogućila spoznaju o mogućnosti trudnoće i rađanja te manje fizičke snage žena u borbi za zaštitu žena od nasilja i izrabljivanja. Bitnim smatramo i jasno razlikovanje spola kao biološke činjenice i roda kao hijerarhijskog društvenog sistema koji se odnosi na norme i vrijednosti koje se ljudima nameću na temelju njihovog spola te se kao radikalnofeministička udruga zalažemo za dokidanje roda”, stoji u njihovu priopćenju, prenosi Hrvatska danas.

- Advertisement -spot_img

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Latest News

Udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata poručile Škori: ‘Za koju domovinu se bori vaš Domovinski pokret?’

Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata u priopćenju je u nedjelju prozvala predsjednik Domovinskog pokreta Miroslava Škoru da svojim...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img