Radi lakšeg snalaženja korisnika kod podnošenja zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je kratku usporedbu i osnovne razlike između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je i na svojoj stranici objavila kratku usporedbu i osnovne razlike između nacionalnih potpora i izravnih plaćanja, radi lakšeg snalaženja korisnika kod podnošenja zahtjeva za potporu.

Kako pojašnjavaju, nacionalne potpore nisu isto što i izravna plaćanja (potpore koje se isplaćuju na temelju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za koje je kampanja u tijeku, a rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva od 2.3.-15.5.2020.)

Kriteriji i uvjeti za ostvarivanje nacionalnih potpora razlikuju se od kriterija i uvjeta za ostvarivanje izravnih plaćanja i IAKS mjera na temelju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva. Svrha nacionalnih potpora različita je od potpora dohotku koje se isplaćuju na temelju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva.

“Zahtjev za nacionalne potpore podnosi se u podružnicama Agencije za plaćanja (APPRRR), HAPIH-a, MP-a ili samostalno putem AGRONET-a. Po ispunjavanju na AGRONET-u, Zahtjev je potrebno ispisati, potpisati ga i dostaviti u podružnicu Agencije za plaćanja. Zahtjev za nacionalne potpore ne podnosi se automatski uz Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu, već je potrebno posebno naglasiti djelatniku APPRRR-a, HAPIH-a ili MP-a koji pruža pomoć pri ispunjavanju Jedinstvenog zahtjeva kako se dodatno želi podnijeti i Zahtjev za nacionalne potpore te izabrati željene potpore. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, a korisnik je sam odgovoran za odabir mjere i podnošenje Zahtjeva“, pojašnjavaju. 

Više o razlikama pogledajte u dokumentu

Podsjećamo, Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može se podnijeti od 2. ožujka u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Krajnji rok za podnošenje je 15. svibnja. Kako pojašnjavaju, svrha izravnih potpora je osigurati dugotrajnu održivost aktivnih poljoprivrednika koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost. Dodjeljuju se za proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, za uzgoj ili držanje stoke, kao i za održavanje poljoprivredne površine u stanju pogodnom za pašu ili uzgoj.

U izravne potpore ubrajaju se plaćanja koja se sastoje se od potpore po površini i proizvodno vezanih potpora u stočarstvu i ratarstvu. Da bi ostvarili izravnu potporu poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost trebaju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Poljoprivredno zemljište koje je predmet izravne potpore mora biti upisano u ARKOD sustav, a sva stoka evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).