Plaćajte račune bez provizije

0

Općina Dugopolje je nedavno sa Hrvatskom poštom potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji vezanu za plaćanje računa koje izdaje Općina. Zahvaljujući ovome ugovoru od sada u poštanskom uredu Hrvatske pošte račune/uplatnice izdane od strane Općine Dugopolje stanovnici mogu plaćati bez naknade.

Poslovnica Hrvatske pošte u Dugopolju (Stepinčeva 1), otvorena je svakog radnog dana u tjednu. Ponedjeljkom poslovnica radi od 8:00 do 17:00 sati, dok je utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom otvorena od 7:30 do 14:00 sati.