Dalmatinska zagora – splitsko zaleđe dobila potporu za Udruženo oglašavanje

Ukupni planirani troškovi promotivne kampanje, su 158.303,76kn

0

Turističke zajednice grada Sinja, Trilja, Vrlike te općine Dugopolje i Klis zajedno su se prijavile na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice za kandidiranje promotivnih kampanja sustava turističkih zajednica i nacionalnih strukovnih udruga u turizmu za opće oglašavanje turističke ponude destinacije u 2018. godini.

Ukupni planirani troškovi promotivne kampanje, su 158.303,76kn, od kojih će HTZ sufinancirati 80%, TZ Splitsko-dalmatinske županije 15,78%, a prijavljene turističke zajednice zajedno, preostalih 4,22% iznosa. Oglašavanje je planirano na specijaliziranim turističkim portalima, u tiskanim medijima, billboard-ima, putem Google AdWords kampanje te novog medija digitalnih citylighta na najatraktivnijim lokacijama u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku.

Turističke zajednice grada Sinja, Trilja, Vrlike i općine Dugopolje i Klis su uključene u strateško važan projekt Udruženog oglašavanja u 2018. godini u kojem je TZ grada Sinja nositelj oglašavanja destinacije ‘Dalmatinska zagora – splitsko zaleđe’, a sve s ciljem poticanja razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude koja turistima nudi posebne i autentične turističke proizvode.