Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018.

0
14

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini.

Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2018. godine.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.Sve informacije o Pozivu i načinu prijave navedene su u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr