Da se u   Hrvatskoj   u vrijeme izbornih godina,  i  bitnih obljetnica  vole  polagati  kamen temeljci nije nikakva novost  nego je  taj čin postao i  ozbiljan predmet  humora i sprdnje  čak i  medijima koji  nisu strogo specijalizirani kao humoristični.
Tako se  već po društvenim  mrežama kreiraju i objave/oglasi  naravno lažnih firmi i izvođača koje  za sitne novce “sade kamen temeljce”, a nakon kamera,  žderačina i odlaska  “visokih uzvanika” isto to kamenje vade, čiste i pripremaju za neka druga polaganja u  čast i slavu  naših  načelnika, gradonačelnika, župana, ministara ili premijera.

Na ovaj tekst potakla nas je  objava  na jednom portalu kako se  ponovno dinamizira i aktualizira  izgradnja  Informativnog centra u Dugopolju, uz naglasak da  sve kasni  preko tri godine i  uvelike  ovisi o  dobroj volji župana i Splitsko dalmatinske županije.

Pročitavši sve što je  objavljeno ili izrečeno u slavu Info centra u Dugopolju nailazimo na  niz neusklađenosti oko  veličina prostora, svrhe i namjene.

Tako ne znamo je istina  ono što se pričalo 2017. godine o 1 700 m2 korisnog prostora ili ovo što sada pišu o 700 m2 i  gdje je nestalo 1000 m2 korisne površine. 


Koliki su udjeli čijeg novca u realizaciji ovog projekta? Koliko u konačnici daju  Općina, Županija, Turistička zajednica, Država, a koliko je u  postotnom iznosu novac  iz fondova Europske unije. Tu se  razbacujemo postotcima kao da u svakom džepu imamo milijarde  eura i nije nas briga koliko nešto košta. 


A sad,  kad se sjetimo izjava   našeg župana ne možemo ne citirati  dio teksta iz jednog medija a povod je baš izjava  našeg  župana Blaženka Bobana o gradnji  Info centra u Dugopolju.

“Već je potpisan ugovor s izvođačem, sve je definirano, a kroz koji dan bi trebali početi radovi. Bilo mi je prigodno to najaviti pošto je sutra Dan općine Dugopolje, ali i doći tu, bolje se upoznati s lokacijom”

Dakle po ovim izjavama  radnici, bageri  i  ostala građevinska operativa je samo čekala da se  uzvanici  sa “sadnje kamen temeljca” povuku   za bogatu trpezu i da oni stupe u akciju, a iduću turističku sezonu 2018.  dočekamo s završenim i u funkciju stavljenim Info centrom.


I sada dolazimo opet do  najava kako eto samo što nije  počela  izgradnja, očekuje se bageri, trudbenici, zvuk miješalica i betona koji puni temelje  Info centra.  Naravno da smo se zapitali  zašto se to događa baš sada, zašto su rokovi zadani i tempiran početak radova  u roku od 90 dana!?

Onima koji  ne znaju informacija da su u treću nedjelju  mjeseca svibnja  lokalni izbori u Republici Hrvatskoj, a  pred narod se mora doći s  nekim kamenom temeljcem, rezanjem vrpci i pričama o  svijetloj budućnosti.

Nepoznata ostaje činjenica s početka ove priče, je li  neka firma  koja se bavi “sadnjom kamena temeljaca” onaj koji je posađen 2017. izvadila, očistila i pripremila za novo sađenje ili  ćemo ovaj put proći bez tog troška!

I da autora ovog teksta nitko ne shvati krivo kako smo protiv  gradnje, razvoja i napretka Dugopolje. Naprotiv svim silama se trudim da Dugopolje raste i  razvija se, te osigurava  višu kvalitetu života svim  mještanima u svim mjestima Općine Dugopolje.


dp