Foto: Školska knjiga

Znanstveno djelo ”Ante Starčević – Ideali slobode i prava” predstavlja inovativan pogled na Starčevićevu političku i filozofsku misao.

Točno na 200. obljetnicu rođenja dr. Ante Starčevića (1823. – 1896.), znamenitoga hrvatskog političara, publicista, filozofa i književnika kojemu su suvremenici dodijelili počasno ime Otac Domovine, Školska knjiga organizira predstavljanje monografije Ante Starčević – Ideali slobode i prava Pave Barišića u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu (Masarykova 28) u utorak 23. svibnja u 12 sati.

Knjigu će predstaviti znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Hrvatskome institutu za povijest, dr. sc. Stjepan Matković; profesor emeritus pri Fakultetu hrvatskih studija, dr. sc. Alojz Jembrih; predsjednik Upravnog odbora Školske knjige, dr. sc. Ante Žužul i autor knjige, prof. dr. sc. Pavo Barišić.

Znanstveno djelo ”Ante Starčević – Ideali slobode i prava” predstavlja inovativan pogled na Starčevićevu političku i filozofsku misao. Uz nove crtice za portret znamenitoga sabornika i filozofa, knjiga Pave Barišića iznosi na vidjelo aktualnost njegovih misli i državničkih poruka. U svakom poglavlju kriju se nove znanstvene spoznaje i inovativne reinterpretacije istraživački otvorenih pitanja. Autor argumentira Starčevićevo autorstvo rukopisa Političke iskrice koji se ranije pripisivao Ivanu Mažuraniću, baca novo svjetlo na Starčevićev republikanizam i liberalizam, nudi dragocjenu istraživačku građu i sustavno prikazuje Starčevićevu naobrazbu u kontekstu naobrazbe hrvatskih intelektualaca na europskim sveučilištima.

Knjiga je namijenjena podjednako znanstvenicima istraživačima, studentima filozofije, prava, politologije, povijesti, sociologije i književnosti te svakom čitatelju koji njeguje zanimanje za navedena područja, a osobito za povijest hrvatske političke misli.

Baština Ante Starčevića, napominje u knjizi autor Barišić, nadahnjivala je umjetnike poput Ante Kovačića, Augusta Harambašića, Eugena Kumičića, Silvija Strahimira Kranjčevića, Antuna Gustava Matoša i Miroslava Krleže. Na njegovim su temeljima gradili i hrvatski državnici, kako lijeve tako i desne orijentacije, od Stjepana Radića do Franje Tuđmana.

”Ostao je pri tom idejna matica – main stream. Njegova je struja državotvorna, oslanja se na prava puka, slobodu i blagostanje svih ‘duša’ koje čine političku zajednicu. Želimo li ipak zaključiti u terminima ljevice i desnice, Starčević je sa svojom Strankom prava svjesno odabirao klupe na lijevoj strani sabornice. Nije napuštao lijeve redove do kraja života. Svjesno se očitovao pretežno za lijeve političke ideje svojega doba. Jesu li se neke od njih okretanjem političkoga spektra našle u sredini ili na desnoj strani, to za njega nije bilo primarno. Ideje i snaga politike mjere se prema tome koliko izražavaju volju naroda. Za njega je glavno mjerilo i svijetleći putokaz ostalo temeljno pitanje kako pravno zasnovati slobodu i učvrstiti vladavinu puka. A prema tom njegovu putokazu može se ravnati i lijeva i desna strana političkoga spektra”, ističe autor monografije koja se može nabaviti u svim knjižarama i mrežnoj trgovini Školske knjige.

Prof. dr. sc. Pavo Barišić redoviti je profesor i obnašatelj dužnosti pročelnika Odsjeka za filozofiju na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na kojemu predaje Metafiziku, Političku i pravnu filozofiju, Filozofiju demokracije i Filozofiju prava i države Ante Starčevića. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1982., a na Filozofskom fakultetu stekao zvanje profesora filozofije i njemačkog jezika i književnosti 1983. Magistrirao je na poslijediplomskom studiju Filozofije znanosti u Dubrovniku 1985., a doktorirao na Sveučilištu u Augsburgu 1989. Dužnost ministra znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske obnašao je u razdoblju od 2016. do 2017., a dužnost pomoćnika ministra znanosti, obrazovanja i športa od 2004. do 2006. godine. Predsjednik je Hrvatske paneuropske unije i redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti.