[NA DIDOVINI] Kačić, Kalajžić, Kovač i Kulić

0

U ovom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priče o četiri prezimena koja su zabilježena na području naše općine. To su prezimena Kačić, Kalajžić, Kovač i Kulić.

Prezime Kačić

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi četveročlana obitelji s prezimenom Kačić.

Kačići su jedno od najpoznatijih starih hrvatskih plemena koje je u početku prebivalo na području između Zadra i rijeke Krke, a za vladavine Petra Krešimira IV., dakle u 11. stoljeću, naselilo se u nova boravišta između rijeke Cetine i Neretve, a svojim stolnim mjestom smatrali su grad Omiš. U godini Pacte convente (1102.) spominje se župan Juran iz plemena Kačića. Inače, Kačići su bili poznati gusari, od kojih su strepjeli dalmatinski gradovi i Mletačka Republika, dok ih u 14. i 15. stoljeću nisu potisnuli bosanski vladari da bi napokon potpali pod venecijansku vlast. S vremenom od plemena Kačića nastaje više rodova: Kačići, Miošići, Andrijaševići, Žarkovići, Petkovići, Bartulovići, Stipići, Senkovići, Markovići.

Iz roda Kačića je i fra Andrija Kačić Miošić, pisac najtiskanijeg književnog djela u Hrvata svih vremena – Razgovora ugodnog naroda slovinskog. A. Kačić je živio od 1704. do 1760. godine.

Kačići sele iz Makarskog primorja na susjedni Hvar, u Sućuraj, a od njihova roda je i poznati makarski biskup fra Bartul Kačić Žarković (1615. – 1645.). I spomenuta dugopoljska obitelj je od ove grane Kačića i u Dugopolje je doselila s Hvara.

Prezime Kalajžić

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi tročlana obitelji s prezimenom Kalajžić.

Prezime je nastalo od imena zanimanja kalajdžija, obrtnika koji kalajiše (presvlači kositrom, bijelim metalom, turski kalaj) bakreno posuđe. Češći oblik naziva ovog zanimanja je kalajdžija, ali se rabi i oblik kalajžija.

Stoga su i dva oblika ovog prezimena: Kalajdžić (omiško područje) i Kalajžić (okolica Jajca).

Spomenuta obitelj Kalajžić spada u najnovije doseljenike, a u Dugopolje je stigla s područja Jajca u Bosni i Hercegovini.

Prezime Kovač

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi jedna osoba s prezimenom Kovač.

9.850 stanovnika Hrvatske danas nosi prezime Kovač, koje je nastalo od naziva istoimenog zanimanja.

U blizini Dugopolja Kovači danas žive: u Imotskoj krajini (Ričice), u hercegovačkoj općini Posušje (Rastovača, Juhića Mahala, Osoje) na livanjskom području (Bila, Zabrišće, Mali Kablići, Ljubunčić, Lusnić i Čelebić). Posuški Kovači nastali su od roda Bešlića, a livanjski su doseljenici iz Ljutog Doca pokraj Širokog Briga.

Spomenuti Kovač doselio je u Dugopolje iz Iloka, najistočnijeg mjesta u Republici Hrvatskoj.

Prezime Kulić

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi petočlana obitelji s prezimenom Kulić.

Starina ovog roda je u Dugobabama, selu Splitske zagore, gdje je 1711. godine zabilježena obitelj Mate Kulića; u Dugobabama 1845. godine obitava pet Kulića obitelji: Antina, Grgina, Jurina, Lovrina i Matina.

U matičnim knjigama župe Otok, u dijelu ua selo Galu, pripadnici roda Kulića zabilježeni su prvi put 1747. godine. Današnja dugopoljska obitelj Kulić doselila je iz Gale, sela u Cetinskoj krajini.

Danas Kulići žive i u Razvođu, mjestu na drniškom području.