[NA DIDOVINI] Radina

0

Radin i Radinović u ulozi onodobskog prezimena susrećemo u 14. stoljeću u Bosni, u vrijeme vladavine najmoćnijeg bosanskog kralja Tvrtka I. Kotromanića. Taj je vladar 23. srpnja 1390. godine na dvoru u Sutisci (Kraljeva Sutjeska) primio izaslanstvo plemića otoka Brača i potvrdio im sve povlastice koje su imali od prijašnjih kraljeva. Tom svečanom činu bio je nazočan i knez Pavao Radin, dakle sin Radinov. Ovaj će bosanski velikaš, u povijesti poznat kao Pavao Radinović, uz Hrvoja Vukčića Hrvantičića i Sandalja Hranića nakon Tvrtkove smrti biti jedan od najmoćnijih feudalaca u državi kojoj je prijetila opasnost s istoka, od Turaka. Imanja Pavla Radinovića, koja su se nalazila u istočnoj Hercegovini i u Konavlima, nakon što je 1415. godine ubijen, naslijedit će njegovi sinovi Petar i Radoslav Pavlović.

U turskom defteru (popis poreznih obveznika) iz 1528. godine za mezre Kuti i Ogorje u blizini tvrđave Klis upisani su i Radica, sin Radinov i Miloš Radinov (Radičić), te trojica sinova Radičinih – Jurko, Radoslav i Matej. Nije u pravu K. Kužić kada umjesto sin Radinov upisuje prezime Radinović, kao što je primjerice Radica Radinović, jer tada još ne postoje prezimena s današnjim značenjem.

Stoga sinovi Radinovi nisu preci 5-člane obitelji udovice Luce Radinović, zabilježene u popisu vjernika Splitske nadbiskupije 1725. godine u Dugopolju, ali je udovičina obitelj predak današnjih Dugopoljaca koji nosi prezime Radina. Jedan od njihovih predaka mogao bi biti Mijo Radanović doseljenik iz Bosne u Glavice kod Sinja (zaselak Ćurlini), koji je “19. siječnja 1699. godine dobio zidine i 25 kanapa zemlje nedaleko Karjaka, Jure Kalođere i Marijana Markovića”, s napomenom da su ova dvojica posljednjih doselili s područja Duvna.

Radina je iznimno rijetko prezime, a 1948. godine u Hrvatskoj je zabilježeno samo u Dugopolju. “Nastalo je tvrdi D. Šimunović, od genitivnog lika prezimena (nadimka) Radin, kako je to zasvjedočeno oko Poreča i Zadra”.

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi 8 obitelji i 30 osoba s prezimenom Radina.