[NA DIDOVINI] Šamadan, Teklić i Tukić

0

U novom izdanju rubrike „Na didovini“ donosimo vam priču o tri prezimena. To su Šamadan iz Koprivnog, Teklić na području Dugopolja, te Tukić sa područja Kotlenica odnosno Liske.

Prezime Šamadan

Šamadan je rijetko prezime i vezano je isključivao za Koprivno. S jezičnog stanovišta prezime je moglo nastati od turske riječi samadan, što znači svijećnjak. Ova je riječ na južnoslavenskim prostorima zabilježena u više oblika: šemidan, šamidan, šimidan, šandan.

Iz 1840. godine ostao je pisani spomen o Petru Šamadanu, koji je još uz neke Koprivnjane, obavio uvid i potvrdio upravo završeni austrijski zemljišnik.

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Koprivnu živi 9 obitelji i 26 osoba s prezimenom Šamadan.

Prezime Teklić

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Dugopolju živi jedna osoba s prezimenom Teklić.

S jezičnog stanovišta prezime je nastalo od imenice Teklić, što znači glasnik, glasonoša.

Riječ je o najnovijem doseljeniku s livanjskog područja, gdje najstariji pisani spomen o Teklićima datira iz 1741./42. godine, iz popisa bosanskohercegovačkih Hrvata katolika biskupa fra Pavla Dragočevića, koji je u Čajiću (u izvorniku Chievichi) zabilježio 4-članu obitelj Petra Teklića (u izvorniku Petrus Techlich). I danas Teklići žive u Čaiću, a sačuvali su i obiteljsku predaju da su doselili od Vrlike, gdje su se zvali Lisičar. Na livanjskom području danas Teklići, osim u Čaiću, žive još u Pologu, Orguzu, Zabrišću, Komoranima, Grborezima i Zastinju.

Prezime Tukić

U hrvatskom se jeziku, uz mnogo poznatiji i korišteniji etnonim Turčin, koji je izveden od balkanskog turcizma Turk, rabljen i etnonim Tuk. U njemu je „r“ ispalo na isti način kao i u imenima Juko ili Peko, koja su izvedena od Jurko (Jure, Juraj) ili Perko (Pero, Petar). Dakle, od etnonima Tuk prema uobičajenom obrascu izvedeno je i prezime Tukić (Tuk + ić = Tukić), što znači mali Tuk (Turčin) ili Turčinić.

Tukići su starosjedilački rod u Kotlenicama, gdje su u popisu stanovnika Splitske nadbiskupije zabilježene 4 obitelji i 22 osobe s prezimenom Tukić: obitelj Ivana i Bože Tukića imale su po 7 ukućana, a Ivanova i Jurina po 4 člana.

Spomen o Tukićima iz 18. stoljeća je posve neugodan: zbog nerodnih godina 1781./82. od gladi su umrli sestra i brat Jandre i Mate Tukić, djeca Mihovilova.

Tukići su bili veoma ugledan rod na svojoj strani u Kotlenicama: godine 1840. Marko Tukić, tada na dužnosti seoskog glavara, sa šestoricom uglednih Kotleničana dao je pristanak za uporabu tek završnog austrijskog zemljišnika.

Na izborima 1870. godine Marko je Tukić izabran za vijećnika općine Klis. Istodobno su izabrani i čelnici svih sela u kliškoj općini, a za seoskog glavara u Kotlenicama 1870. godine izabran je Ante Tukić.

Prema popisu koji je zabilježen u knjizi izdanoj 2002. godine, u Liski živi tročlana obitelj s prezimenom Tukić.