|PROPOVIJED: don Ivan Ćubelić, župnik

Gubavac. Najbolesniji među bolesnima, od bolesti koja nije samo tjelesna, nego čovjeka potpuno isključuje iz društva: dužan je nositi poderanu odjeću, hoditi prekrivenog lica… jer je nečist, živjet će sam, stan mu je izvan naselja. Takav hladni zid pravila ponašanja, udaljuje bolesnika od svakog suosjećanja, pomoći i ljudske blizine. Isus se ipak primiče, protivi se kultura odbacivanja, gubavce prihvaća i dodiruje te ljude koje je društvo stavilo na kraj reda i još dalje. Dotiče one koje svatko izbjegava. Ljubi one koje ne ljubi nitko. Štoviše, Mojsijev zakon drži da su od Boga kažnjeni zbog njihovih grijeha, da je za njih i nebo zatvoreno.

Ovaj gubavac nema imena ni lica jer predstavlja svakog čovjeka. U ime svih drugih, s njegovih usna čujemo lijepu molitvu patnje i nade: Ako hoćeš, možeš me ozdraviti. Možemo zamisliti Isusa kako mu je zadrhtalo srce kad je čuo ono: Ako hoćeš… U ime sve Božje djece na ovom svijetu, gubavac pita: Što to Bog hoće s ovim izranjenim tijelom, što će mu ove suze? Zar mu se sviđaju žrtve, zar nas odgaja patnjom da iskuša naše strpljenje, ili mu je više stalo do zdravlja njegove djece?

Isus je ganut što može objaviti Boga i njegovu ljubav, pa s radošću izgovara riječi koje otkrivaju pravo lice vječne Ljubavi: Hoću, ozdravi.Svi događaji iz evanđelja svjedoče nam da Bog želi samo zdravlje i mir svoje djece. A mi, njegova djeca, koliko danas računamo na Očevu pomoć, upućujemo li njemu svoje molitve nade, vjerujemo li da i nas može promijeniti i ozdraviti snaga njegove ljubavi i milosrđa?

Isusove su riječi trajno upućene svakomu pojedinomu od nas: Želim da ozdraviš. Tako je pozvao i Lazara:Iziđi iz groba! i Jairovu kćer:Djevojko, ustani! Uslišio je molitve njihovih bližnjih… To je poruka Radosne vijesti evanđelja: Bog pun milosrđa, koji ozdravlja život, kojemu je stalo do moje sreće, i prije i više od moje vjernosti njemu…

Sve Isusove propovijedi i sva njegova čuda samo nam otkrivaju da je u Bogu ozdravljenje. Nismo svjesni ni časa ni načina njegovih djela, ali možemo biti sigurni da se s nama trudi protiv svakog zla, da obnavlja život kap na kap i da naše noći rasvjetljuje zvijezdom do zvijezde. Hoće da svoj pogled podignemo prema nebu, da pružimo ruku svom Bogu, da mu kažemo svoje patnje i nadanja…

Ozdravljeni gubavac ne mari za Isusovu uputu da o tom čudesnom susretu ne priča drugima, nego po svoj okolici nastavlja razglašavati i svjedočiti što mu se dogodilo. Primio je dar Božje ljubavi, pa sada želi s drugima podijeliti to svoje radosno iskustvo. On, do jučer smatran nečistim i od svih odbačen, danas je postao izvor divljenja. Ruka prihvaćanja potpuno ga je promijenila i ozdravila.

Na više mjesta i nas je Isus pozvao:Idite, pa i vi činite tako. Jesmo li sposobni vidjeti ičiju ispruženu ruku i tihi vapaj usana: Ako hoćeš, možeš mi pomoći. Kad evanđelje prihvatimo zaozbiljno, može nam darovati snagu koja mijenja svijet. A svi oni koji su u svijet krenuli s tom snagom Božje ljubavi, svjedoče da su uvijek više radosti dobili nego što su je drugima darovali.