Raspored cisterni za dostavu vode za piće

0

Raspored vrijedi za danas, 7. travnja, a odnosi se na područje Dugopolje-Koprivno