Foto: Pixabay

Općinsko vijeće Općine Dugopolje donijelo je odluku o poticanju i sufinanciranju priključivanja stambenih građevina na odvodnju, a za one objekte koji se nalaze na području same općine.

Odluka se odnosi na sve vlasnike čije građevine nisu spojene na javnu kanalizaciju, a koje prema zakonu trebaju biti. Sve vezano za sufinanciranje i spajanje građevine na kanalizaciju regulirati će se ugovorom između Općine Dugopolje i samih vlasnika, a radove će izvoditi splitska tvrtka Vodovod i kanalizacija (ViK).

Općina će sufinancirati dio troškova do visine od 3500 tisuće kuna, a sredstva su ograničena. Vlasnik, ili drugi zakoniti posjednik, nakon uplate dijela troškova od strane Općine Dugopolje dužan je u roku od tri mjeseca ViK-u osigurati uvjete za realizaciju priključka. Ukoliko to ne učini, dužan je uplaćenu svotu za sufinanciranje vratiti Općini Dugopolje.

Na čelnik Perica Bosančić o donesenoj mjeri nam je rekao:

– Ova odluka donijeta je s ciljem poticanja mještana, posebno onih uz ulice Domovinskog rata, Kutska, Senjska i Kneza Domagoja, na izgradnju kanalizacijskih priključaka. Prema podacima ViK-a postoji oko 180 kućanstava uz navedene ulice koji se mogu, a po zakonu i moraju spojiti na kanalizacijski sustav. Ova mjera ima za cilj umanjiti cijenu izrade priključka za iznos koji vodovod naplaćuje. – rekao je Bosančić.

Još je nadodao:

– Sredstva su ograničena stoga ćemo na adrese mještana koji se nalaze uz navedene ulice poslati dopise i pozvati ih da se jave na vrijeme i iskoriste ovu priliku. Daljnja izgradnja kanalizacijskog sustava u velikom broju ulica općine Dugopolje je prijavljena u sklopu projekta Urbane aglomeracije Eko kaštelanski zaljev koji je sada na postupku ishođenja građevinske dozvole, te će se kao takav isfinancirati iz sredstava Europske unije. – zaključio je Bosančić.

Spomenimo kako vlasnici uz zahtjev za ostvarivanje ovog prava prilažu i ugovor o izvedbi priključka odvodnje s podnositeljem zahtjeva, te poziv na plaćanje za izgradnju priključka.