Danas je Župa sv. Mihovila objavila statistiku župne zajednice za 2017. godinu.

Kad se usporedi sa prošlom godinom, primjetno je da je svako područje vjerničkog života u našoj župi u odnosu na prethodnu godinu ove godine u plusu.

Prema podacima Župe, u 2017. godini kršteno je 27 djece, od toga 16 dječaka i 11 djevojčica. Ukupni broj krštenih je za jedno dijete više nego u protekle dvije godine, a znatno manje nego u odnosu na 2013. i 2014. godinu kada je bilo kršteno 44 djece.

Kad su u pitanju prvopričesnici, u 2017. godini pričešćeno je 47 djece. Ova brojka stalno raste, budući da ih je godinu prije toga bilo 40, 2015. 31, 2014. 38, a 2013. 30 prvopričesnika. I u ovoj godini očekuje nas veliki broj prvopričesnika, a bit će ih 45.

S druge strane broj krizmanika je u malom opadanju. Prošle godine bilo ih je 37 dok se za ovu godinu najavljuje 24 nova krizmanika. To je najmanji broj krizmanika u zadnjih nekoliko godina. Najviše ih je bilo 2014. kada se krizmalo 48 djece, 2015. je bilo 43., 2013. 41, a 2016. 33 krizmanika.

U 2017. godini vjenčanja nikada više u zadnjih nekoliko godina. Prošle godine u našoj župi vjenčani su 21 par, dok je u 2016. obavljeno 17 vjenčanja dva više nego u 2015., u 2013. taj broj bio 13, dok je najmanje novo-vjenčanih bilo u 2014. samo 8 u našoj župi. Ovo samo pokazuje uzlazni trend u u odnosu na prethodne godine i nadamo se da će se tako i nastaviti u godinama koje slijede.

Nažalost i prošle godine najviše je onih koji su nas napustili. Ukupan broj umrlih u 2017. godini bio je 51, od čega su 34 pokojnika živjeli u Općini Dugopolje, a 17 je onih koji su prebivali izvan Općine. I ovo je uzlazni trend u odnosu na nekoliko prethodnih godina. 2013. godine bilo je 29 umrlih, 2014. 43, 2015. 45, a 2016. je preminulo 39 osoba.