Foto: Duje Radović

Štrajk u osnovnim školama se nastavlja i nastava će se 27.studenog 2019. (srijeda) održati prema slijedećem rasporedu:

JUTRO

VJERONAUK: 

  • 2.sat – 6c
  • 3.sat – 5. dječaci
  • 4.sat – 5. djevojčice
  • 5. sat – 6. dječaci
  • 6. sat – 6. djevojčice

POPODNE

  • 1b razred – nastava će se održati prema redovnom rasporedu osim 5. sata (vjeronauk) koji se neće održati.

ENGLESKI JEZIK

  • 5.sat – 1a

IZBORNA NASTAVA – INFORMATIKA

  • za 8. razrede održat će se prema redovnom rasporedu.

PŠ Kotlenice radi prema redovnom rasporedu.