Na usjevima krumpira ovih se dana može uočiti imago krumpirove zlatice, kao i položena jaja na naličju lista. Ovaj kukac (Leptinotarsa decemliniata) iz grupe tvrdokrilaca najveću štetu pravi na krumpiru, ali i na rajčici i plavom patlidžanu.

Ciklus razvoja krumpirove zlatice

Odrasle jedinke hrane se dopunski vrlo kratko i ne nanose velike štete.  One polažu jaja, a razvoj traje od pet do 15 dana, ovisno od temperature. Iz jaja se liježu narančasto-crvene ličinke, čiji stadij traje od 14 do 21 dan. One prave najveći problem, jer grickaju listove. Za kratko vrijeme mogu se toliko namnožiti i obrstiti sve. Ličinke se presvlače nekoliko puta i odlaze u zemljište, a poslije desetak dana pojavljuju se novi odrasli kukci.

Suzbijanje krumpirove zlatice

Kako navodi stručna suradnica za zaštitu bilja dipl.inž. Žaklina Mladenović, primjenom plodoreda može se spriječiti masovna pojava krumpirove zlatice. Također, kada su manje površine u pitanju, imaga se mogu sakupiti ručno. Ipak, pri masovnoj pojavi moraju se primijeniti insekticidi.

“Velo je važno odrediti pravi termin suzbijanja. Pogrešno je primijeniti insekticid za suzbijanje odraslih kukaca. To se radi samo u slučaju jačeg napada. Krumpirova zlatica se suzbija u stadiju ličinke, kada je i najosjetljivija na insekticide“, objašnjava.

Dodaje da je prag štetnosti prisustvo četiri ličinki na deset biljaka. Tada se obavlja prvo tretiranje. Ono je opravdano ako se izleglo 40%-50% ličinki.

“Krumpirova zlatica vrlo brzo razvija rezistentnost na insekticide. Zato za suzbijanje treba koristiti insekticide novije generacije. Postoji veliki broj različitih insekticida registriranih za suzbijanje krumpirove zlatice od kojih su najpoznatiji: Mospilan, Match, Actara, Calypso, Tonus, Confidor, Fastac, Decis, Talstar i tako dalje“, kaže Žaklina Mladenović.