Tijekom prvih godinu dana 29 tisuća korisnika upisano je u registar ˝Ne zovi˝. Time su zabranili pozivanje trgovcima u svrhu prodaje neke usluge ili proizvoda kao i slanje promidžbenih ili prodajnih poruka putem telefona.

Ukupno 29 tisuća korisnika upisano je u registar „Ne zovi“ tijekom prve godine njegova puštanja u operativni rad. Na taj su način zabranili pozivanje trgovcima u svrhu prodaje neke usluge ili proizvoda kao i slanje promidžbenih ili prodajnih poruka putem telefona. Registar “Ne zovi”, realiziran početkom prošle godine u suradnji HAKOM-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, je besplatni javni registar telefonskih brojeva onih potrošača koji ne žele da ih trgovci kontaktiraju putem telefona ili SMS i MMS poruka u svrhu promidžbe i prodaje. Registar je propisan Zakonom o zaštiti potrošača, a brojeve upisuje (ili ispisuje) pojedini operator na zahtjev samog potrošača (potpisnika ugovora s operatorom) u roku od 7 dana od zaprimanja zahtjeva. HAKOM je nadležan za postupanje operatora u slučajevima spornih zahtjeva za upis/ispis, a u slučaju da trgovci pozivaju brojeve iz registra ili šalju promidžbene poruke, isto je potrebno prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Za upis broja u registar vlasnik broja treba ispravno ispuniti propisani obrazac zahtjeva i predati ga svom operatoru. Zahtjev se može dostaviti operatoru uvijek na najmanje dva načina: poštom ili osobnom dostavom u poslovnici operatora. Operator će provjeriti valjanost zahtjeva i temeljem njega, u roku od najviše 7 dana, upisati broj u registar. Napominjemo da operator svojim korisnicima može omogućiti podnošenje zahtjeva i na druge načine (prvenstveno elektronički) ako pri tome može autentificirati/identificirati korisnika koji je podnio zahtjev (primjerice putem korisničkih pretinaca za koje je potrebno unijeti korisničko ime i zaštićeni su lozinkom ili slanjem s adrese elektroničke pošte koju je operator zabilježio za kontakt s korisnikom). Eventualni elektronički način dostave zahtjeva svakako prethodno treba provjeriti sa svojim operatorom.

Registar “Ne zovi” je javan i prikazuje tri informacije: je li pojedini broj upisan u registar, jesu li za taj broj povučene sve prethodno date privole i vremenska oznaka kada je broj upisan u registar. U registar se mogu upisati svi potrošači (fizičke osobe) koji su ujedno i korisnici govornih usluga, odnosno SMS i MMS usluga. Upis ili ispis broja može tražiti samo potrošač koji je ugovorio uslugu na pojedinom telefonskom broju. Status pojedinog broja u registru, kao i obrazac zahtjeva za upis/ispis, može se naći na HAKOM-ovoj internetskoj stranici, putem poveznice.

Odgovori na česta pitanja mogu se pronaći na poveznici.