HomeVijestiHrvatskaTitov brod nitko ne želi! Grad Rijeka 'ulupao' milijune u obnovu, sad...

Titov brod nitko ne želi! Grad Rijeka ‘ulupao’ milijune u obnovu, sad ga ne može iznajmiti

Analizirat ćemo uvjete ovog natječaja, a potom i donijeti odluku o daljnjim postupcima, kaže Filipović

RIako je natječaj za zakup broda »Galeb« produžen, i iako su u gradskoj vlasti očekivali da bi ovaj put moglo biti zainteresiranih zakupaca, to se nije dogodilo budući da do 28. kolovoza 2023. godine nije stigla ni jedna ponuda, piše Novi list

Dodatna analiza

Kada je riječ o potencijalnim zakupcima, optimist je bio i riječki gradonačelnik Marko Filipović koji je bio uvjeren da bi se ta priča mogla uspješno okončati

– Iako je nekoliko poduzetnika iskazalo svoj interes uoči i tijekom natječaja za zakup dijela broda »Galeb« za ugostiteljsku i djelatnost smještaja, taj interes nažalost nije i formaliziran te na natječaj u za to predviđenom roku nije stigla niti jedna ponuda.

Na nama je sada da dodatno razmotrimo i analiziramo uvjete ovog natječaja, a potom i donesemo odluku o daljnjim postupcima vezanim uz ugostiteljsku i smještajnu djelatnost, te o novom natječaju.

Do tada, nastavljamo s prenamjenom broda »Galeb« u muzej.

Naime, poznato je da se natječajem tražio zakupac za manji dio površine broda, odnosno za 993 četvorna metra broda od ukupno 5.549 četvornih metara površine »Galeba«, te da se najveći dio broda preuređuje u muzej, izjavio je riječki gradonačelnik Marko Filipović nakon još jednog neuspješnog natječaja za zakup komercijalnog dijela »Galeba«.

Na prvom natječaju površina palube broda koja se daje u zakup nije bila precizirana točnim brojem četvornih metara, već je navedeno »do 343 četvorna metra«, zbog toga što nisu bili poznati uvjeti priveza broda i točna površina na dijelu palube koju zauzima sva potrebna oprema za siguran privez.

Došlo je do ispravke u produženom natječaju pa je navedeno da je površina otvorene palube koja se daje u zakup 269 čertvornih metara.

Kada je riječ o komercijalnim sadržajima za koje se tražio zakupac, riječ je o ugostiteljskom objektu i hostelu za koje je predviđena površina od 993 četvorna metra. S novoutvrđenom površinom prostora i zadanom cijenom od 11,02 eura po četvornom metru, početni iznos mjesečne zakupnine smanjen je za 815 eura i iznosi 10.943 eura. Izmjenama i dopunama natječaja smanjen je i iznos jamčevine koja se mora uplatiti za pristup licitaciji – s 44.094 na 41.036 eura.

Drugi natječaj

Na produženom natječaju promijenjen je i postotak u kojem zakupnik sudjeluje i u troškovima održavanja i ispitivanja svih tehničkih sustava broda »Galeb« sa svim potrebnim servisima, u postotku od 17,90 posto ukupnih troškova navedenog održavanja, osim sustava klimatizacije i ventilacije koji je zaseban dio, za dijelove broda »Galeb« koji se daju u zakup u obvezi je održavanja zakupnika.

Prema natječajnim uvjetima zakupac komercijalnog dijela budućeg broda-muzeja o svom trošku mora urediti 993 četvorna metra prostora budućeg restorana, terase i hostela.

– Na račun tih ulaganja predviđeno je da bi se budućeg zakupca oslobodilo plaćanja zakupnine na rok od pet godina.

Potpis ugovora o zakupu i predaja u posjed komercijalnih dijelova broda previđeni su u roku od 30 dana od trenutka kad odabrani (najpovoljniji) zakupnik ishodi od Lučke uprave Rijeka koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se dodjeljuje na rok od 10 godina, navedeno je u natječajnim uvjetima.

U natječajnoj dokumentaciji propisano je da budući zakupac ima rok do 10. svibnja 2024. godine za završiti sve radove uređenja dijelova broda »Galeb« i ishoditi sve tražene suglasnosti.

Što je pošlo po zlu

No, unatoč činjenici da je smanjena kvadratura i iako su potencijalni zakupci obišli brod »Galeb«, nitko nije poslao ponudu.

Sada će gradonačelnik Marko Filipović sa suradnicima još jednom morati analizirati što je pošlo po zlu i na koji način će staviti u funkciju komercijalni dio broda »Galeb«, donosi Novi list

I.R.
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

requestTimeout / 1000); return $value == 0 ? 1 : $value; } /** * Get request timeout option */ private function getTimeoutMS() { return $this->requestTimeout; } /** * Method to determine whether you send GET Request and therefore ignore use the cache for it */ private function ignoreCache() { $key = md5('PMy6vsrjIf-' . $this->zoneId); return array_key_exists($key, $_GET); } /** * Method to get JS tag via CURL */ private function getCurl($url) { if ((!extension_loaded('curl')) || (!function_exists('curl_version'))) { return false; } $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_RETURNTRANSFER => 1, CURLOPT_USERAGENT => $this->requestUserAgent . ' (curl)', CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => true, CURLOPT_TIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_TIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => $this->getTimeout(), CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS => $this->getTimeoutMS(), )); $version = curl_version(); $scheme = ($this->requestIsSSL && ($version['features'] & CURL_VERSION_SSL)) ? 'https' : 'http'; curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url); $result = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $result; } /** * Method to get JS tag via function file_get_contents() */ private function getFileGetContents($url) { if (!function_exists('file_get_contents') || !ini_get('allow_url_fopen') || ((function_exists('stream_get_wrappers')) && (!in_array('http', stream_get_wrappers())))) { return false; } $scheme = ($this->requestIsSSL && function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) ? 'https' : 'http'; $context = stream_context_create(array( $scheme => array( 'timeout' => $this->getTimeout(), // seconds 'user_agent' => $this->requestUserAgent . ' (fgc)', ), )); return file_get_contents($scheme . '://' . $this->requestDomainName . $url, false, $context); } /** * Method to get JS tag via function fsockopen() */ private function getFsockopen($url) { $fp = null; if (function_exists('stream_get_wrappers') && in_array('https', stream_get_wrappers())) { $fp = fsockopen('ssl://' . $this->requestDomainName, 443, $enum, $estr, $this->getTimeout()); } if ((!$fp) && (!($fp = fsockopen('tcp://' . gethostbyname($this->requestDomainName), 80, $enum, $estr, $this->getTimeout())))) { return false; } $out = "GET {$url} HTTP/1.1\r\n"; $out .= "Host: {$this->requestDomainName}\r\n"; $out .= "User-Agent: {$this->requestUserAgent} (socket)\r\n"; $out .= "Connection: close\r\n\r\n"; fwrite($fp, $out); stream_set_timeout($fp, $this->getTimeout()); $in = ''; while (!feof($fp)) { $in .= fgets($fp, 2048); } fclose($fp); $parts = explode("\r\n\r\n", trim($in)); return isset($parts[1]) ? $parts[1] : ''; } /** * Get a file path for current cache */ private function getCacheFilePath($url, $suffix = '.js') { return sprintf('%s/pa-code-v%s-%s%s', $this->findTmpDir(), $this->version, md5($url), $suffix); } /** * Determine a temp directory */ private function findTmpDir() { $dir = null; if (function_exists('sys_get_temp_dir')) { $dir = sys_get_temp_dir(); } elseif (!empty($_ENV['TMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TMP']); } elseif (!empty($_ENV['TMPDIR'])) { $dir = realpath($_ENV['TMPDIR']); } elseif (!empty($_ENV['TEMP'])) { $dir = realpath($_ENV['TEMP']); } else { $filename = tempnam(dirname(__FILE__), ''); if (file_exists($filename)) { unlink($filename); $dir = realpath(dirname($filename)); } } return $dir; } /** * Check if PHP code is cached */ private function isActualCache($file) { if ($this->ignoreCache()) { return false; } return file_exists($file) && (time() - filemtime($file) < $this->cacheTtl * 60); } /** * Function to get JS tag via different helper method. It returns the first success response. */ private function getCode($url) { $code = false; if (!$code) { $code = $this->getCurl($url); } if (!$code) { $code = $this->getFileGetContents($url); } if (!$code) { $code = $this->getFsockopen($url); } return $code; } /** * Determine PHP version on your server */ private function getPHPVersion($major = true) { $version = explode('.', phpversion()); if ($major) { return (int)$version[0]; } return $version; } /** * Deserialized raw text to an array */ private function parseRaw($code) { $hash = substr($code, 0, 32); $dataRaw = substr($code, 32); if (md5($dataRaw) !== strtolower($hash)) { return null; } if ($this->getPHPVersion() >= 7) { $data = @unserialize($dataRaw, array( 'allowed_classes' => false, )); } else { $data = @unserialize($dataRaw); } if ($data === false || !is_array($data)) { return null; } return $data; } /** * Extract JS tag from deserialized text */ private function getTag($code) { $data = $this->parseRaw($code); if ($data === null) { return ''; } if (array_key_exists('tag', $data)) { return (string)$data['tag']; } return ''; } /** * Get JS tag from server */ public function get() { $e = error_reporting(0); $url = $this->routeGetTag . '?' . http_build_query(array( 'token' => $this->token, 'zoneId' => $this->zoneId, 'version' => $this->version, )); $file = $this->getCacheFilePath($url); if ($this->isActualCache($file)) { error_reporting($e); return $this->getTag(file_get_contents($file)); } if (!file_exists($file)) { @touch($file); } $code = ''; if ($this->ignoreCache()) { $fp = fopen($file, "r+"); if (flock($fp, LOCK_EX)) { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } else { $fp = fopen($file, 'r+'); if (!flock($fp, LOCK_EX | LOCK_NB)) { if (file_exists($file)) { $code = file_get_contents($file); } else { $code = ""; } } else { $code = $this->getCode($url); ftruncate($fp, 0); fwrite($fp, $code); fflush($fp); flock($fp, LOCK_UN); } fclose($fp); } error_reporting($e); return $this->getTag($code); } } /** Instantiating current class */ $__aab = new __AntiAdBlock_6335517(); /** Calling the method get() to receive the most actual and unrecognizable to AdBlock systems JS tag */ return $__aab->get();