18/06/21

Uputa OPG-ima za otvaranje zaštićenog računa

Must Read
I.R.https://dugopolje.org
Najnovije vijesti, zanimljivosti i događanja iz općine Dugopolje, Hrvatske i svijeta

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je upute OPG-ima za otvaranje zaštićenog računa. Kako objašnjavaju, odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 29/18 propisano je: “kada OPG posjeduje žive životinje, radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, omogućava se otvaranje zaštićenog računa kojim se onemogućava pljenidba dijela novčanih sredstava nositelja OPG-a koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za žive životinje u visini sredstava dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinjeevidentirane u nadležnim registrima, a u iznosu od 1050 kuna po grlu za goveda i kopitare, 300 kuna po grlu za svinje, 225 kuna po grlu za ovce i koze te 30 kuna po kljunu za perad” , potrebno je da ovršenik (nositelj OPG-a) postupi na sljedeći način:

Ukoliko se ovršeniku (nositelj OPG-a) isplaćuju zaštićena sredstva sukladno odredbi članka 41. stavak 5. navedenog Zakona, a koje isplaćuje uplatitelj (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) ili neki drugi uplatitelj) dužan je u slučaju da se na teret istog provodi ovrha od strane FINA – e temeljem osnove za plaćanje, pristupiti u bilo koju jedinicu FINA – e te popuniti obrazac “Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona (u daljnjem tekstu: Obavijest)“.

Temeljem takve Obavijesti i podataka navedenih u istoj, FINA nalaže banci (koju ovršenik naznači u Obavijesti) da se otvori poseban račun ovršenika (u daljnjem tekstu: zaštićeni račun). Po otvaranju zaštićenog računa, banka o istome obavještava Finu koja potom o broju zaštićenog računa obavještava uplatitelja naznačenog u Obavijesti, a kako bi isti uplatu zaštićenih sredstava izvršio na zaštićeni račun i na taj način omogućio ovršeniku slobodno raspolaganje zaštićenim sredstvima.

Poseban račun može zatražiti i osoba čiji računi bisu blokirani

Na obrascu Obavijesti svakako treba naznačiti da se radi o primanjima iz članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te kao uplatitelja treba navesti uplatitelja (Agenciju ili nekog drugog uplatitelja)“, objašnjavaju.

Kako napominju, otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Nadalje, ovršenik je dužan dostaviti uplatitelju stanje broja životinja za mjesec u kojem se traži isplata na zaštićeni račun (prema stanju upisa u Jedinstvenom registru domaćih životinja JRDŽ) te izjavu  u kojem nositelj OPG – a, pod krivičnom i materijalnom odgovornosti, izjavljuje da je sukladan članku 15. stavku 1. Zakona o OPG – u.

Naime, već sada postoji slična praksa a koja se veže na članak 141. Zakona o poljoprivredi tako da prethodni postupak nije nepoznanica. Stoga je nužno da, ukoliko korisnik već ima otvoren zaštićeni račun radi konzumiranja odredbe iz članka 141. Zakona o poljoprivredi isti se, ako je OPG sukladno novom Zakonu, opet mora javiti FINI i dopuniti podatke da se na taj zaštićeni račun odgovarajuće primjenjuju odredbe izuzeća od ovrhe sukladno Zakonu o OPG-u NN 29/2018“, zaključuje se na stranicama Ministarstva.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Kerum tvrdi: Mi ćemo s HDZ-om i MOST-om imati većinu u Gradskom vijeću u ponedjeljak, a novi predsjednik bit će Josip Markotić! Grković: To...

– Mi ćemo u ponedjeljak imati većinu u Gradskom vijeću sa 16 ruku. HDZ ima devet, HGS ima četiri...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img