“Tako je naprimjer novi limit za obitelj sa dvoje djece 9312 kn ukupnog dohotka ostvarenog u 2017. godini, a za obitelj sa troje djece 11.640 kn, uz dodatno ostvarivanje prava na pronatalitetni dodatak od 500 kn za treće dijete”, stoji u priopćenju.

Novi korisnici dobili su rok od 90 dana od stupanja Zakon na snagu za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, odnosno do 1. listpada. Pravo na doplatak za djecu priznat će se od dana stupanja na snagu izmjena zakona.

“Postupak za ostvarivanje prava na doplatak za djecu pokreće se zahtjevom nadležnoj područnoj službi ili uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. Potrebna dokumentacija može se besplatno predati i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske”, priopćili su iz Minisatrstva, a OVDJE možete pronaći upute o uvjetima stjecanja prava, obrazac zahtjeva za priznavanje prava i popis dokumenata koje treba priložiti.