Foto: Pixabay

HZZO je produžio postojeće ugovore i za provoditelje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

HZZO je na sjednici Upravnog vijeća produžio ugovore za bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu do 31. ožujka 2020. godine.

Produžuje se ugovorno razdoblje za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja važeće do 31. prosinca 2019. godine.

Ugovori se produžuju do 31. ožujka 2020. godine, osim ugovora za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o provođenju fizikalne terapije u kući koji se produžuju do 31. siječnja 2020. godine.

Ugovori produženi i provoditeljima primarne zdravstvene zaštite

HZZO je produžio postojeće ugovore i za provoditelje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 31. prosinca 2020. godine. 

Ugovori se produljuju za privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji provode ugovorene djelatnosti izvan koncesije kao i privatne zdravstvene radnike i zdravstvene ustanove koji provode ugovorene djelatnosti u sustavu koncesije odnosno privatne zdravstvene radnike koji provode ugovorene djelatnosti u ordinaciji, a koji s HZZO-om imaju sklopljene ugovore o provođenju primarne zdravstvene zaštite i ugovore o utvrđivanju sredstava i načinu provođenja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja do 31. prosinca 2019. godine.

Više prava u stomatološkom liječenju

U stomatološkom liječenju do sada su samo djeca do 18 godina imala pravo na bijele ispune (plombe) na svim zubima. Novim usklađivanjem propisa ovo pravo dobivaju i trudnice i dojilje jer su izmijenjeni i dodani novi dijagnostičko-terapijski postupci u Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Rezultat je to usklađivanja koje je HZZO proveo s Uredbom EU u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite. 

HZZO nastavlja financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravnički staž zdravstvenih radnika

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena Odluka o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom osnovom Javnog natječaja iz 2019. godine. U prijedlog Liste prvenstva uvršteno je 39 kandidata.

Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom Javnog natječaja i 3. dijela Otvorenog javnog natječaja iz 2019. godine. Svi pristigli zahtjevi na oba javna natječaja zadovoljavaju formalne uvjete te je u sustav financiranja pripravničkog staža uvršten sveukupno 21 kandidat i to 15 doktora medicine, 2 magistra farmacije i 4 magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Nakon provedenih natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju s ugovornim zdravstvenim ustanovama i drugim ugovornim subjektima HZZO-a.