Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu objavljen je u Narodnim novinama 28. ožujka 2018.godine.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG predstavlja strateški organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj važan za ostvarivanje održivog razvoja, ostvarivanja načela opće sigurnosti hrane, očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa te unaprjeđenja i povećanja konkurentnosti poljoprivrede u cjelini.

OPG može obavljati one gospodarske djelatnosti poljoprivrede i dopunske djelatnosti koje su upisane u Upisnik OPG-ova, a to mogu biti, proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u, proizvodnja neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u, pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u.

Ovisno o dopunskim djelatnostima pri upisu u Upisnik OPG-ova odabire se status OPG-a kao OPG za proizvodnju, OPG za proizvodnju i preradu, OPG za proizvodnju i usluge ili OPG za proizvodnju, preradu i usluge. Zakon omogućava prepoznavanje problema OPG-ova u poslovanju i stvaranje pretpostavke za daljnju prilagodbu pojedinih obveza OPG-ova te omogućiti usmjeravanja daljnjih poljoprivrednih politika prema potrebama OPG-ova.

Zakon o OPG-u na puno jasniji način definira pojedine odnose koji do sada u ranijim propisima nisu bili tako uređeni. Nositelju OPG-a u obavljanju svih poslova na OPG-u mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva te u povremenim, sezonskim i privremenim poslovima mogu pomagati članovi obitelji koji žive izvan kućanstva bez obveze zasnivanja radnog odnosa, a nositelj OPG-a može biti poslodavac pa za obavljanje svih poslova i djelatnosti na OPG-u može zapošljavati radnike.

Dodatna zaštita uvedena Zakonom je da se ovrha protiv nositelja OPG-a ne može provesti na dijelu poljoprivrednih resursa koji su nužni za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede, a upisani su u Upisnik OPG-ova ako mu je ta djelatnost glavni izvor sredstava za život. Jednako tako, ovrha se ne može provesti na nekretnini u kojoj stanuje nositelj OPG-a i osobe koje je dužan uzdržavati, a definirani su i iznosi sredstava koja se izuzimaju od ovrhe kako bi se osigurala primjerena skrb za životinje na OPG-u .

Provedba Zakona započet će stupanjem na snagu provedbenog pravilnika kojim će se detaljno propisati način i uvjeti za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te druga prava i obveze važna za provedbu zakona. Podsjećamo da se Upisnik OPG-ova uspostavlja kao javna službena evidencija koja sadrži vjerodostojne i ažurne javne podatke o fizičkim osobama u organizacijskom obliku OPG-a i o njihovim resursima.

Cijeli tekst Zakona dostupan je na OVDJE.