Započeli upisi u u jaslice i vrtiće, za pedagošku godinu 2018./2019., u Dugopolju, Solinu, Klisu i Muću

Natječaj je otvoren od 17.05.2018.- 30.05.2018.g.

0

Natječaj je otvoren od 17.05.2018.- 30.05.2018.g.

Dječji vrtić “Cvrčak” iz Solina, koji je upravitelj i Dječjeg vrtića “Maslačak” u Dugopolju, objavio je da započinje s upisom djece u jaslice i vrtiće, za pedagošku godinu 2018./2019.

Kako su obavijestili, DV “Maslačak” iz Dugopolja ima sljedeći broj slobodnih mjesta za upis djece:

  1. 10-satni vrtićni program, dobno mješovita odgojna skupina ……………………………….13
  2. 6-satni jutarnji vrtićni program, dobno mješovita odgojna skupina……………………….. 5
  3. 5-satni popodnevni vrtićni program, dobno mješovita odgojna skupina………………….. 8

Djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Dugopolje imaju prednost upisa u programe na području Općine Dugopolje, a potom djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Solina i Općina Klis i Muć. Ovo prvenstvo upisa vrijedi i za sve ostale vrtiće, pa tako za mjesto Klis prvenstvo upisa imaju djeca čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Klis, itd.

Pravo na upis u Vrtić ne može ostvariti dijete kojemu oba roditelja imaju prebivalište izvan područja vrtića, osim ako se ne popune mjesta. Također, pravo na upis ne može ostvariti dijete koje nije uredno cijepljeno sukladno propisima koji reguliraju procjepljenost djece.

U jasličke programe može se upisati dijete koje je do 31. 8. tekuće godine navršilo 12 mjeseci života, a u vrtićke programe dijete koje je do 31. 8. tekuće godine navršilo 3 godine života.

Pravo upisa u cjelodnevni 10-satni jaslični i 10-satni vrtićni program mogu ostvariti samo djeca iz obitelji oba zaposlena roditelja, odnosno jednog zaposlenog roditelja, a drugog invalida domovinskog rata/oba roditelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa/oba roditelja redovita studenta ili redovita učenika/djeca iz obitelji oba zaposlena udomitelja/djeca zaposlenog samohranog roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji zaposlenog roditelja.

Jednom upisano dijete u jaslički program, odnosno vrtićki program, ima pravo na mjesto u Vrtiću do polaska u osnovnu školu, odnosno do ispisa.

Zahtjev za upis, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u upravu Vrtića. Roditelj može u zahtjevu naznačiti alternativni područni objekt Vrtića te alternativni program, u slučaju da ne može ostvariti upis u željeni područni objekt Vrtića i željeni program.

Uz zahtjev za upis (obrazac dostupan u Vrtiću i na web stranici Vrtića), roditelj obavezno dostavlja sljedeće dokumente za upis djeteta u Vrtić (osnovna dokumentacija):

  • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu iz koje je vidljivo da je dijete uredno cijepljeno (obrazac dostupan u Vrtiću ili na web stranici Vrtića, popunjava nadležni liječnik-pedijatar)
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete (preslika)
  • Preslike osobnih iskaznica iz kojih je vidljivio prebivalište na području osnivača tj. Grada Solina odnosno Općina Klis, Dugopolje i Muć (ili Uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca) za oba ili jednog roditelja.

Zahtjevi koji nemaju potpunu dokumentaciju kao i oni koji nisu dostavljeni u roku neće se razmatrati. Roditelj je dužan sklopiti ugovor o ostvarivanju programa s Vrtićem u pravilu u roku od 30 dana od dana objave rezultata upisa.

Detalje o upisu pogledajte klikom na sljedeće poveznice:

  • OGLAS možete preuzeti na ovom LINKU
  • “Zahtjev za upis djeteta” možete preuzeti na ovom LINKU
  • Potvrdu o sistematskom pregledu možete preuzeti na ovom LINKU
  • Pravilnik o upisu pogledajte OVDJE!