Foto: Pixabay

Profesionalno bavljenje poljoprivredom u tvornici na otvorenom zahtjeva i profesionalan pristup poslu. Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno postaviti točnu “dijagnozu” zemljišta, a tek potom odrediti pravu “terapiju” i točno određenim gnojivima popraviti “krvnu sliku” tla.

Jedan od alata, kod ostvarivanja visokih i stabilnih prinosa i postizanja potrebne kvalitete proizvoda, je analiza tla koja može ukazati na probleme koji se javljaju pri uzgoju uslijed nepovoljne reakcije tla, nakupljanja vodotopivih soli i/ili nedostatka i disbalansa određenih hranjiva. Važno je napomenuti i da je zakonska obveza, svakom poljoprivredniku koji je prijavljen u sustav, jednom u pet godina napraviti analizu poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje.

Što obuhvaća analiza tla i zašto ju je potrebno napraviti? Kada se i kako pravilno uzimaju uzorci tla? Koliko je uzoraka potrebno uzeti na jednoj parceli? Koje podatke obavezno morate navesti kada predajete uzorak ili ga šaljete u najbliži laboratorij? Na ta nam je važna pitanja odgovorio dr. sc. Branimir Urlić sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Analiza tla je skup više različitih kemijskih i fizikalnih laboratorijskih postupaka kojima se utvrđuju kemijska svojstva (pH, karbonati, EC…), fizikalna svojstva (mehanički sastav…), razina hranjivih elemenata (N,P,K…) i ostala kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja. Rezultati analize tla daju odgovore o potrebi obavljanja gnojidbe određene kulture te odgovore na pitanja s kojom količinom i vrstom gnojiva treba obaviti gnojidbu“, pojašnjava dr. Urlić. Njhov laboratorij za pedologiju i ishranu bilja pri Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u početnoj je fazi pripreme za dobivanje ovlaštenja, te obavlja standardne analize tla, od uzimanja uzoraka, preko laboratorijske analize istih do interpretacije rezultata.

Zašto je potrebno analizirati tlo?

Analiza tla je obavezna u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje. Zakonska je obveza, kod zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, uzimanje prosječnog uzorka tla. Broj uzoraka ovisi o veličini parcele, variranju osobina unutar iste parcele (pjeskovito ili glinasto, razlike u boji, različito dosadašnje korištenje i gnojidba i sl. ). Sama analiza tla je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje, kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja. Rezultati analize tla daju odgovor na pitanje da li obaviti gnojidbu određene kulture, s kojim gnojivom i u kojoj količini. Nadalje, analiza tla može ukazati na probleme koji se javljaju pri uzgoju uslijed nepovoljne reakcije tla, nakupljanja vodotopivih soli ili određenih hraniva”, pojašnjava naš sugovornik. Vrlo je važno gnojidbu vršiti prema točno utvrđenim zalihama hranjiva u tlu koje se mogu utvrditi jedino analizom uzoraka tla.

Loše uzorkovanje može dovesti do pogrešnih preporuka

Dr. Urlić upozorava kako je, u procesu analize tla, najkritičniji korak pravilno uzimanje reprezentativnog uzorka, jer upravo loše uzorkovanje može rezultirati davanjem pogrešnih preporuka.

Kod određivanja proizvodne površine koju će predstavljati jedan uzorak treba uzeti u obzir njenu homogenost koja se može zamijetiti po samom izgledu površine: nagib, prisutnost udolina, zadržavanje vode, rahlost, svjetlija ili tamnija boja”, kaže dr. Urlić te savjetuje koliko je uzoraka potrebno uzeti za podizanje voćnjaka, vinograda, zatim za povrtne i ratarske kulture te za postojeće višegodišnje nasade.

Za potrebe podizanja višegodišnjih nasada (voćnjaci, vinogradi) uzimaju se dva uzorka s dvije različite dubine: Prva dubina je od 0 do 30 centimetara, a druga od 30 do 60 centimetara. Za potrebe povrtnih i ratarskih kultura, kao i za postojeće višegodišnje nasade uzima se, pojašnjava naš sugovornik, uzorak s jedne dubine, od 0 – 30 cm.

Prosječan uzorak tla uzima se na ujednačenoj parceli te se sastoji od dobro izmiješanih 12 ili više pojedinačnih poduzoraka. Poduzorke koje ste uzeli sa svake dubine, treba dobro izmiješati te iz mase izdvojiti 1- 1,5 kg prosječnog uzorka za svaku dubinu. Uzorke treba propisno označiti te dostaviti u laboratorij na analizu”, pojašnjavaju sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Važno je znati da pri uzimanju uzorka treba izbjegavati rubove i nereprezentativne dijelove parcele, piše agroklub.com.

Raspored uzimanja poduzoraka na određenoj površini, može se obaviti po različitim modelima, a kako je i prikazano na slikama (Izvor: HAPIH):

Načini uzorkovanja (HAPIH)

Kako se pravilno uzima uzorak tla?

Uzorak možeze uzeti sondom ili vrtnim alatom. Štihačom (ašovom) iskopajte rupe do dubine iz koje je potrebno uzeti uzorak te vertikalno, odsjecite tlo debljine 3-5 cm, do dubine uzimanja uzoraka. Odsječeni, rubni dijelovi se odbacuju, a središnji dio čini jedan prosječan poduzorak.

Alati za uzimanje uzoraka (ModelEduca, Bauhaus)

čemu donijeti uzorak?

Tlo se stavi u čistu, čvrstu i po mogućnosti prozirnu PVC-vrećicu. Uzorke prate odgovarajući podaci. Ako se uzorci ne mogu odmah dostaviti na analizu, treba ih raširiti na čisto, suho i prozračno mjesto pri sobnoj temperaturi gdje ne postoji mogućnost onečišćenja uzorka. Osušiti ih do zrakosuhog stanja, staviti ih u vrećicu i pravilno označiti kako slijedi, kažu u uputi HAPIH-a.

Kada je pravo vrijeme za uzimanje uzoraka tla?

Optimalno vrijeme za uzimanje uzoraka tla je nakon žetve ili berbe, pa sve do pripreme tla za sjetvu ili sadnju nove kulture. Važno je znati da se uzorci ne smiju uzimati 1-3 mjeseca nakon što ste obavili gnojidbu.

Što sve treba navesti pri slanju ili predaji uzoraka tla u laboratorij?

  • Ime i prezime vlasnika parcele
  • Adresu, telefon i/ili e-adresu
  • Oznaku ili ime parcele
  • Dubinu uzimanja uzorka

Na stranicama nekih laboratorija možete također pronaći i gotove obrasce koje možete popuniti podacima s terena te sve zajedno potom treba osobno odnijeti ili poslati na adresu laboratorija u kojem će vam napraviti analizu tla.

Karta laboratorija za analizu tla u RH

Kako biste lakše pronašli vama najbliži laboratorij, donosimo vam i kartu na kojoj su označeni laboratoriji u Hrvatskoj koji se bave analizama tla, supstrata, gnojiva i biljnog materijala u svrhu kontrole ishranjenosti poljoprivrednih kultura.

Istražili smo i kako se trenutno kreću cijene analiza tla u pojedinim laboratorijima. Cijene se razlikuju kao i vrsta i razina usluge

1. Bioinstitut d.o.o., Čakovec

Ul. Rudolfa Steinera 7, 40000, Čakovec, www.bioinstitut.hr, +385 40 391 485

Cijena po uzorku kod njih iznosi 250,00 kn (s PDV-om), a Nikola Šantek, naveo nam je i parametre za klasičnu analizu tla: određivanje humusa, određivanje pH-trenutna vrijednost (H2O), određivanje pH- izmjenjiva vrijednost (KCl), određivanje AL fosfora kao P2O5, određivanje AL kalija kao K2O, hidrolitička kiselost, određivanje nitratnog dušika (po Riehmu), određivanje amonijskog dušika (po Nessleru), određivanje suhe tvari

2. Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Ul. Milislava Demerca 1, 48260, Križevci, +385 (48) 279 199

Cijena po uzorku, koji obuhvaća sve analize potrebne za preporuku gnojidbe, je 350 kuna. Postupak obuhvaća veći broj analiza za isti uzorak – pripremu uzorka, pH u vodi i I mol-1 KCI_u, humus (%), ukupni dušik (%), količinu pristupačnog fosfora i kalija (AL metoda) te prema potrebi hidrolitsku kiselost i količinu vapna za kalcifikaci;u ili sadržaj ukupnih karbonata i fiziološki aktivno vapno. Također obuhvaća i davanje preporuka na temelju rezultata analize, za provedbu agrotehnike i gnojidbe za jednu kulturu prema vlastitom izboru. Njihov detaljni cjenik možete preuzeti ovdje.

3. Agronomski fakultet, Zagreb

Svetošimunska cesta 25, 10000, Zagreb, www.agr.unizg.hr, +385 1 2393 777

Cijena analize tla po uzorku je 350 kn + PDV. Iz njihovog Analitičkog laboratorija Zavoda za ishranu bilja (ALIB) Sveučilišta u Zagrebu pojasnili su da u tu cijenu ulazi kompletno izvješće s preporukom za gnojidbu. Navedena cijena uključuje analitiku, osnovne kemijske analize pH, postotak humusa, postotak dušika, fiziološki aktivni fosfor, fiziološki aktivni kalij, fiziološki aktivni magnezij, a prema potrebi, ovisno o pH vrijednosti, tu je još uključen i postotak kalcijevog karbonata, fiziološki aktivnog vapna, ili ako se radi o jako kiselim tlima, određivanje zamjenjivog aluminija. U cijeni je i interpretacija, dakle izvješće s komentarom dobivenih podataka i preporuka za gnojidbu kultura za koje je tražena analiza.

4. Šumarski institut, Jaska

Cvjetno naselje 41, 10450, Jaska,  www.sumins.hr, +385 1 6273 025

Cijena analize tla za gnojidbu bez preporuke je oko 500 kn (ovisno da li se određuju i karbonati ili ne), odgovorila nam je kratko dr.sc. Tamara Jakovljević, voditeljica laboratorija pri Hrvatskom šumarskom institutu.

5. Kutjevački podrum d.d. Agrokemijski laboratorij, Požega

Ul. Industrijska 18, Požega, +385 34 273632

Analize rade sezonski od 11. do 6. mjeseca. Njihov agrokemijski laboratorij radi u sklopu firme Kutjevo d.d. te tine ima specifičan način rada koji ka koncu utječe i na cijenu i vrijeme kad se mogu analize napraviti.  Odrađuju osnovnu analizu tla po cijeni od 100 kn + PDV koja obuhvaća 5 parametara: pH-a u H2O (trenutna kiselost), pH-a u KCl-u (izmjenjiva kiselost), određivanje sadržaja ukupnog humus-a  %, količina pristupačnog fosfora (P2O5), količina pristupačnog kalija (K2O). Kada rade i analizu određivanja sadržaja ukupnog dušika cijena je veća za 70kn + PDV. Rezultate analize moguće je dobiti za oko 2-3 tjedna, rekla nam je Dragica Radošević, Voditeljica Agrokemijskog laboratorija u Požegi.

6. Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Put Duilova 11, 21000, Split, +385 21 434 444

Cijena standardnog seta analiza za uzorak tla s jedne dubine, s preporukom gnojidbe, iznosi 400 kn, a 550 kn za dvije dubine.

7. Zavod za tlo, Osijek

Vinkovačka cesta 63C, Osijek, +385 31 275 180

Cijena osnovnog paketa analize tla za ratarstvo je 170 Kn + PDV, a želite li uz to i preporuku za gnojidbu, doplata je 40 Kn + PDV. Njihov detaljni cjenik možete preuzeti ovdje.

Što kad analiza pokaže da je tlo loše?

Ima li “lijeka” ako analiza pokaže da tlo nije idealno za kulturu koju na njemu želite zasijati/zasaditi ?

Kod višegodišnjih kultura, kao što su primjerice voćke i loza, nepovoljni uvjeti se mogu često prevladati izborom odgovarajućih podloga na koje se cijepe/navrću željene sorte. Kod jednogodišnjih kultura treba uzeti u obzir troškove ‘popravka tla’, s tim da ovdje prije svega mislim na kalcizaciju kiselih tala unošenjem vapnenih materijala kao standardnu mjeru i široku rasprostranjenu agrotehničku mjeru. Zakiseljavanje alkalnih tala je moguće, ali je skupo i nezgodno te se može preporučiti samo u manjem obimu, kada je, primjerice, riječ o vrtovima, ukrasnom bilju i slično.

Slično je i s popravcima tla u smislu popravka fizikalnih svojstava tj. povećanja postotka gline ili pijeska. Nedovoljne razine hraniva se uvijek mogu popraviti unošenjem odgovarajućih gnojiva. Moguća suša se uvijek može riješiti odgovarajućim navodnjavanjem, dok su procesi odvodnje suvišnih voda zahtjevniji i većinom su dio širih melioracijskih zahvata“, pojašnjava dr. Urlić.