Zeolit je mineral vulkanskog podrijetla. Prirodan je i potpuno siguran za ljudsku upotrebu. Ako se pravilno koristi, zeolit ne izaziva nikakve negativne učinke ni kontraindikacije, a to je dokazano mnogim kemijskim i toksikološkim analizama.

Kako objašnjava diplomirana inženjerka Radmila Koprivica, jedna od najvažnijih osobina ovog minerala je njegova sposobnost da apsorbira mikotoksine i teške metale: kadmij (Cd), olovo (Pb), živu (Hg) arsen (As) i ostale. Oni se čvrsto vezuju za njegovu kristalnu rešetku i nakon toga se praktično ne odvajaju od nje. Zeolit za svoju kristalnu rešetku vezuje i druge pozitivno naelektrizirane ione (katione) poput natrija, dušika, kalcija i drugih, s tim da se oni drže slabijim vezama i lako se mogu zamiijeniti drugim kationima iz otopine koji je u kontaktu sa zeolitom.

Poboljšava kvalitetu i zadržavanje vlage u zemljištu

Mnoga znanstvena istraživanja su dokazala da se taj mineral odlično pokazao kao sredstvo za: poboljšanje karakteristika zemljišta, kao i povećanje kvantitete i kvalitete prinosa uzgajanih kultura. Zeolit unapređuje propustljivost zemljišta, pa se zbog njegove sposobnosti da duže zadržava vodu u zemljištu smanjuje i rizik od stresa biljaka uzrokovanog sušom. Treba naglasiti da to zadržavanje vode ne traje predugo, tako da s jačanjem korijenovog sustava biljke, raste i njegova moć upijanja vode, pa zeolit polako oslobađa vodu koju je “zadržao” i prepušta je korijenu biljke da je potpuno iskoristi. Tako se sprječava ispiranje vode u dublje slojeve zemlje, pa biljka duže može izdržati bez kiše ili vode iz sustava za navodnjavanje.

Sprječava ispiranje hranjivih tvari u dublje slojeve zemlje

Zeolit ima i osobinu da sprječava ispiranje hranjivih tvari iz zemljišta, jer može apsorbirati hranjive elemente zemljišta i polako ih otpuštati tijekom trajanja vegetacije biljke. Na taj način se, kako tvrdi Radmila Koprivica, korištenjem zeolita produžava djelovanje dodatih mineralnih i organskih gnojiva, dok s druge strane, usvojene teške metale, koji se mogu naći u zemljištu, on vezuje jačim silama i praktično sprječava da ih biljke usvoje. Tako se smanjuje šansa za prisustvo povišenih koncentracija štetnih elemenata u biljkama i povećava njihova sigurnost za prehranu ljudi i životinja.

Smanjuje kiselost zemljišta

Brojne studije ukazuju na to da taj mineral također poboljšava zemljišnu strukturu i smanjuje njegovu kiselost, a to je vrlo značajno za poljoprivrednu proizvodnju na površinama koje su podložne utjecaju različitih faktora i podložnija promjeni, odnosno snižavanju pH vrijednosti. Upotreba zeolita se preporučuje na zemljištima gdje se obavlja intenzivna poljoprivredna proizvodnja (ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo), koja zahtijeva česte kemijske tretmane biljaka, kao i na područjima u blizini nekog od izvora zagađenja.

Suvremeni trendovi voćarstva: smanjiti upotrebu pesticida

Suvremeni trendovi u voćarstvu idu u smjeru smanjenja primjene pesticida, pa bi se zeolit u budućnosti u toj grani poljoprivrede mogao više primjenjivati zbog njegovih različitih pozitivnih karakteristika. Treba ga prije svega promatrati kao potpuno ekološko sredstvo sigurno za ljudsko zdravlje.

Zeolit se posebno preporučuje kod uzgoja obojenog voća

Kada je riječ o rasađivanju novih kultura, on se stavlja u jame po obodu korijena, neposredno pored žilica i prekriva zemljom, dok se kod već zasađenih voćaka zeolit stavlja, također po obodu korijena, malim otkopavanjem. Ovaj mineral je posebno preporučljiv kod uzgoja obojenog voća, prilikom navodnjavanja sustavom “kap po kap” ili klasičnog zalijevanja, zato što zadržava vlagu u zemljištu 3-4 puta duže nego obična zemlja, zahvaljujući svojoj šupljikavoj strukturi. Nije na odmet spomenuti i to da se voda u zimskom periodu u porama zeolita ne smrzava ako temperatura padne na -20°C, pa se njegovom primjenom povećava otpornost biljaka osjetljivih na mraz, što se naročito odnosi na obojeno jagodičasto voće. Preporučena doza kod obojenog voća je 200-500g po jednoj jami, a kod ostalog nasada i do 1kg ovisno od toga je li riječ o plantažnom ili već postojećem klasičnom nasadu. Stručnjaci kažu da veća količina zeolita povećava uspjeh uzgajanja biljaka, pa u njegovoj primjeni nema nikakvih ograničenja.

Primjena i kod čuvanja poljoprivrednih proizvoda

Zeolit se uspješno primjenjuje i kod čuvanja voća, povrća i drugih prehrambenih proizvoda, jer povoljno utječe na mikroklimu u skladištima, tako što snižava vlažnost zraka, ublažava temperaturne oscilacije, uklanja štetne kemikalije a površine ploda, apsorbira i neutralizira fermente i druge tvari izdvojene s bakterijama koje ubrzavaju proces truljenja.

Povećava ekonomičnost poljoprivredne proizvodnje

Iz svega navedenog lako se može zaključiti da zeolit pozitivno utječe kako na hranidbeni režim zemljišta i biljaka, pa samim tim i na ekonomičnost poljoprivredne proizvodnje i smanjenje rizika od zagađenja životne sredine. Pozitivno je i to što se primjenom ovog minerala povećava ekonomičnost poljoprivredne proizvodnje, jer on povećava prinose i njihovu kvalitetu, a istovremeno smanjuje potrebu za korištenjem mineralnih i organskih gnojiva, zbog čega se čuva i poboljšava plodnost poljoprivrednog zemljišta.