Županija dodjeljuje bespovratna sredstva u turizmu

0

Županija Splitsko-dalmatinska uputila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu. Sredstva se dodjeljuju na temelju Programa podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu.

Bespovratna sredstva su namijenjena za financiranje aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanje broja smještajnih kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude. Sredstva će se dodijeljivati kroz dvije mjere:

Mjeru I. – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, razvoj posebnih oblika turizma kroz sufinanciranje postojećih, registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu,

Mjeru II. – povećanje broja registriranih smještajnih objekata u domaćinstvu, vrsta objekta – Kuća za odmor, na području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije.

Pravo na potporu može ostvariti:

Mjera I. – Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivač

Mjera II. – Fizička osoba koja će pružati usluge u domaćinstvu, kategorija smještajnog objekta “Kuća za odmor” – budući privatni iznajmljivač

Javni poziv bit će otvoren zaključno s datumom 26.03.2018. godine.

Prijava na Javni poziv se podnosi isključivo na Prijavnom obrascu 1. i to putem preporučene pošte na adresu Županije ili predajom na Protokol Splitsko-dalmatinske županije.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona 021/400-011 ili e-poštom: anita.aranza@dalmacija.hr

Detalje, obrasce i sve informacije možete pronaći OVDJE.