Županijsko povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije objavilo je JAVNI POZIV za dodjelu pomoći studentima iz obitelji s pet i više djece u 2018. godini.

Novčana pomoć dodijelit će se redovitim studentima stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija u akademskoj godini 2018/2019., a koji:

– imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije,
– žive u zajedničkom kućanstvu s istim prebivalištem u obitelji s pet i više djece (što se
dokazuje potvrdom o prebivalištu nadležne policijske uprave)

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

– potvrdu o statusu redovitog studenta stručnog, sveučilišnog preddiplomskog ili diplomskog studija za akademsku godinu 2018/2019.
– potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva, ne stariju od šest mjeseci
– izvatke iz matice rođenih za braću odnosno sestre (original ili kopija)
– kopiju osobne iskaznice
– čitljivu potvrdu računa u banci (fotokopija ugovora ili potvrde o računu.)
– OIB (čitko napisan)

Prijava (kratka zamolba), s potpunom dokumentacijom, podnosi se na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: „za dodjelu novčane pomoći studentima“.

U prijavi je obavezno navesti punu adresu stanovanja i kontakt brojeve telefona ili mobitela.

Prijave se podnose zaključno s danom 23. studenoga 2018, a prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 400-113.