Županija objavila natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja osiguranih sredstava, a najkasnije do 01. studenog 2018. godine.

0
U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje turističkih manifestacija od županijskog i lokalnog značaja s ciljem jačanja konkurentnosti Splitsko – dalmatinske županije.

Prihvatljivi prijavitelji su (s područja Splitsko-dalmatinske županije):

  • jedinice lokalne samouprave,
  • turističke zajednice,
  • javne ustanove,
  • obrti i trgovačka društva.

Prijave se mogu poslati za sufinanciranje programa/projekata koji će se provoditi tijekom 2018. godine. Svaka organizacija ima pravo na ovaj poziv poslati najviše dvije (2) prijave za sufinanciranje određenog projekta / manifestacije. Potpore će se odobravati manifestacijama / projektima prema bodovnoj listi. Maksimalni broj bodova jest 75, a minimum za realizaciju potpore je 40 bodova.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljivati će se za sufinanciranje sljedećih projekata:

  • manifestacije / projekti kojim se stječe dodana vrijednost u destinaciji;
  • projekti razvoja novih turističkih proizvoda i selektivnih oblika turizma s ciljem podizanja kvalitete i dodane vrijednosti te produženje sezone (zdravstveni, kulturni, ruralni, aktivni turizam,  IT i znanstveni turizam);
  • potpore manifestacijama kojima su motiv dolaska u destinaciju;
  • međunarodna događanja – međunarodna TOP događanja za koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 5.000 posjetitelja.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije, Razdjel 006. Upravni odjel za turizam i pomorstvo, a najkasnije do 01. studenog 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: tina.martinic@dalmacija.hr, a detaljnije informacije možete pronaći OVDJE.