Foto: Pixabay

U svijetu trenutno živi 425 milijuna ljudi oboljelih od dijabetesa. Većina tih slučajeva odnosi se na dijabetes tipa 2, koji se uglavnom može spriječiti provođenjem redovite tjelesne aktivnosti, zdrave i uravnotežene prehrane te promicanjem okoline zdravog življenja. Ključnu ulogu u uklanjanju rizičnih čimbenika za dijabetes tipa 2 na koje možemo utjecati, ima upravo obitelj, koju je stoga potrebno educirati i omogućiti joj okolinu za vođenje zdravog stila života.

Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation, IDF) objavila je temu „Obitelj i dijabetes“ za Svjetski dan dijabetesa (šećerne bolesti) u razdoblju 2018. – 2019. Dvogodišnji okvir je odabran kako bi se kampanja Svjetskog dana dijabetesa (14. studenog) uskladila sa strateškim planom IDF-a na optimalan način u smislu planiranja, razvoja, promocije i sudjelovanja.

Javnozdravstvena djelovanja i materijali koji će proizlaziti tijekom dvogodišnje kampanje, imaju za cilj podizanje svijesti o utjecaju dijabetesa na obitelj i mrežu potpore osobama koje su pogođene dijabetesom, te kako bi se promovirala uloga obitelji u zbrinjavanju, njezi, prevenciji i edukaciji vezano uz dijabetes.

U svijetu trenutno živi 425 milijuna ljudi oboljelih od dijabetesa. Većina tih slučajeva odnosi se na dijabetes tipa 2, koji se uglavnom može spriječiti provođenjem redovite tjelesne aktivnosti, zdrave i uravnotežene prehrane te promicanjem okoline zdravog življenja.
Ključnu ulogu u uklanjanju rizičnih čimbenika za dijabetes tipa 2 na koje možemo utjecati, ima upravo obitelj, koju je stoga potrebno educirati i omogućiti joj okolinu za vođenje zdravog stila života.

Jedno od dvoje ljudi, koje u ovom trenutku živi s dijabetesom, nema dijagnosticiran dijabetes. Rano otkrivanje i liječenje ključni su za prevenciju komplikacija izazvanih dijabetesom kao i za postizanje zdravlja. Svaka obitelj je potencijalno ugrožena dijabetesom, stoga su svjesnost o znakovima, simptomima i rizičnim čimbenicima dijabetesa nužni kao pomoć u ranom otkrivanju ove bolesti.

Dijabetes može osiromašiti obitelj. Učinkovito zbrinjavanje dijabetesa zahtijeva svakodnevno liječenje, redoviti nadzor, zdravu prehranu i stil života te kontinuiranu izobrazbu. U brojnim zemljama, sam trošak inzulinske injekcije i dnevno praćenje stanja, mogu potrošiti polovicu prosječnih primanja jedne obitelji, a redovit i dostupan pristup osnovnim lijekovima za dijabetes mnogima nije omogućen. Upravo zato poboljšavanje pristupačnosti i dostupnosti lijekova i skrbi za dijabetes nužno je kako bi se izbjegli povećani troškovi za pojedinca i njegovu obitelj, što u konačnici utječe i na zdravstveni ishod. Danas je činjenica kako manje od jednog na četiri člana obitelji ima pristup programima za edukaciju o dijabetesu. Pokazalo se da obiteljska potpora u liječenju dijabetesa ima značajan učinak u poboljšanju zdravstvenih rezultata kod oboljelih od dijabetesa. Zato je važno osigurati dostupnost kontinuirane izobrazbe o samozbrinjavanju dijabetesa za sve oboljele i njihove obitelji kako bi se umanjio emocionalni učinak bolesti, što može rezultirati lošijom kvalitetom života.

Prevela i prilagodila: Katja Matešan, prof.
Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja