Iz Općine Dugopolje saznajemo da je u tijeku asfaltiranje Ulice Svetog Mihovila u Dugopolju. Uređenje ove iznimno važne prometnice koja povezuje uži centar naselja Dugopolje (općina, škola, trgovina, pošta, ambulanta) sa trgovačkim i javnim sadržajima u zoni Podi-istok, ide planiranim tijekom.

Ova 895m duga dionica je doživjela važne zahvate na uređenju prometnice, pješačkih površina te prateće komunalne infrastrukture (odvodnja i pročišćavanje oborinskih i otpadnih voda, elektroopskrba, javna rasvjeta, DTK instalacije).

Izvedeni su radovi tlocrtne i vertikalne geometrije prometnice, širenje kolnika, uređenje autobusnih ugibališta te izvedba prateće komunalne infrastrukture naselja na javno-prometnoj površini, a nakon novogodišnjih blagdana nastavit će se radovi na uređenju pješačkih površina, postavljanju nedovršenog dijela javne rasvjete, prometne signalizacije te uređenje zelenih površina.

Sigurni smo da će nakon uređenja prometovanje ovom ulicom biti udobnije i sigurnije za sve vozače, a pogotovo za pješake koji prije nisu imali kvalitetnu pješačku površinu.